Forskning på oseanografi

Norsk Polarinstitutt forsker på særegenhetene i havforholdene i polhavene, dets rolle i klimaet og for klimaendringer, og hvordan variasjoner i havet og endringer i havklima kan påvirke livet i havet. Vi undersøker fysiske prosesser i polare hav og nordiske hav gjennom en rekke metoder. Både gjennom analytiske teorier og numerisk modellering – samt havgående observasjonsprogrammer og laboratorieforsøk – prøver vi å forstå ulike aspekter knyttet til fysikken i polhavene.