AVLYST: Åpent foredrag: Utviklingen av ishavsfangst fram til 1909

Forfatter Kjell-G. Kjær ga tidligere i år ut boka «Utviklingen av ishavsfangst fram til 1909». Boka bygger på ishavsfarernes egne beretninger i brev, skipsdagbøker, forlisrapporter etc.

Kjær vil fortelle fra boka og spesielt vektlegge hvordan ishavsprodukter som seltan, hvalrosshud og selskinn la grunnlag for industri i Europa, og hva produktene ble benyttet til.

Boka er for øvrig tilgjengelig for utlån hos Polarinstituttets bibliotek.