Antarktisseminar

Åpent seminar for forskere i Norge, samt norske myndigheter og beslutningstakere med interesser og ansvar i Antarktis. Arrangementet er det andre i rekken og en oppfølging av Antarktisseminaret i 2016.
none

Antarktisseminaret har som målsetting å være

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innenfor hele det vitenskapelige spekteret (natur, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede antarktisforskningsprosjekter
  • arena for formidling av rammer for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Program

Programmet vil legge vekt på formidling av nye funn fra pågående forskningsprosjekter, presentasjoner av nye prosjekter, og målrettede diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer, samt å gi informasjon om tilgjengelige verktøy.

Foredragsholdere vil bli spesielt invitert. Alle deltagere oppfordres til å bidra med postere.

Påmelding

Meld meg på

Frist for påmelding: TBA

Ingen seminaravgift.

Nyttig bakgrunnsinformasjon

Kontaktpersoner

 

  forskningsradet