Antarktisseminar

Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd inviterer til Antarktisseminar for forskere i Norge, samt norske myndigheter og beslutningstakere med interesser og ansvar i Antarktis. Arrangementet er det andre i rekken og en oppfølging av Antarktisseminaret i 2016.
none

Antarktisseminaret har som målsetting å være

  • møteplass for nye og etablerte antarktisforskere i Norge innenfor hele det vitenskapelige spekteret (natur, historie, statsvitenskap, mv.)
  • arena for formidling av pågående og nylig avsluttede antarktisforskningsprosjekter
  • arena for formidling av rammer for norsk antarktisforskning
  • tankesmie for utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning

Om programmet

Programmet vil legge vekt på formidling av nye funn fra pågående forskningsprosjekter, presentasjoner av nye prosjekter, og målrettede diskusjoner rundt utvalgte forskningsstrategiske temaer, samt å gi informasjon om tilgjengelige verktøy.

Foredragsholdere vil bli spesielt invitert. Alle deltagere oppfordres til å bidra med postere.

Program (PDF) 

Kompilert informasjon (PDF) 

Deltakerliste (PDF)

Tankesmier (PDF)

Informasjon til foredragsholdere og de som skal presentere postere

Foredrag

Vi ønsker at de faglige presentasjonene under session Nye funn fra pågående Antarktisprosjekter har fokus på nettopp nye funn. Disse har 15 min. til rådighet, dvs. vi ønsker en presentasjon på 12–13 minutter og resten til spørsmål. De korte 7 min. presentasjonene under Korte presentasjoner av nye prosjekter forventes å informere om planene for de nye prosjektene.

Vi ønsker primært at presentasjonene skal være på norsk, men om du har vanskeligheter med dette, kan presentasjonen være på engelsk. Lysarkene kan gjerne være på engelsk.

Presentasjonene kan tas med til seminaret og lastes opp på PC i auditoriet på morgenen den dagen du skal ha presentasjonen.

Vi ønsker å publisere foredragene på Forskningsrådets nettsider i etterkant av seminaret. Om du ikke ønsker dette, evt. ønsker en modifisert utgave av presentasjonen publisert, ta kontakt med oss.

Vi ønsker videre å publisere sammendragene fra de faglige presentasjonene i forkant av seminaret – i en Book of abstracts. Siden alle de faglige presentasjonene er basert på nye eller pågående Forskningsråds-/NARE prosjekt, så finnes allerede et Abstract for prosjektet. Vi vil sette disse sammen og sende de til dere for evt. modifisering og oppdatering.

Postere

Vi skal starte mandagens postersesjon med en felles posterintroduksjon. Her får hver person 1 min-1 slide til å gi en teaser til sin poster. Det er ikke meningen at en skal gi resultater, men heller fortelle om hva som skal presenteres på posteren og hvorfor deltagerne må komme å se på akkurat din poster.

Til dette trenger vi 1 slide. Denne må sendes Christina senest fredag 4. mai. Slidsene vil settes sammen til et slideshow der hver slide står oppe i nøyaktig 1 min. Alle får så sin slot fortløpende.

Selve posterne må være i vertikal orientering, inntil 70x100 cm.

Vi oppfordrer alle til å lage enkle populærvitenskapelige postere og unngå for mye tekst og for mange detaljer på posteren.

Lenker med tips til hvordan lage en god vitenskapelig poster:

Nyttig bakgrunnsinformasjon

Kontaktpersoner

 

  forskningsradet