Polarinstituttets seminarserie

Polarinstituttets seminarserie (NP-seminarene) tar sikte på å presentere forskning og miljøspørsmål som er relevante for instituttets funksjon og mandat. Vi bygger programmet omkring aktuelle polare utfordringer, og retter oss mot publikum i hele det polarinteresserte Tromsø. Seminarene er åpne for alle interesserte – velkommen!

NP-seminarene avholdes normalt annenhver onsdag kl 11:30 i «Tre Kroner» (5. et. i Framsenteret). Seminarer utover dette arrangeres når muligheten byr seg.

Noen ganger må tidspunktet forskyves. Se det aktuelle seminarets detaljer for nøyaktig tidspunkt.

Spørsmål eller forslag?

Kontakt arbeidsgruppen for seminarene: