Polarinstituttets seminarserie

Polarinstituttets seminarserie (NP-seminarene) tar sikte på å presentere forskning og miljøspørsmål som er relevante for instituttets funksjon og mandat. Vi bygger programmet omkring aktuelle polare utfordringer, og retter oss mot publikum i hele det polarinteresserte Tromsø. Seminarene er åpne for alle interesserte – velkommen!

NP-seminarene avholdes normalt annenhver onsdag kl 11:30 i «Tre Kroner» (5. et. i Framsenteret). Seminarer utover dette arrangeres når muligheten byr seg.

Noen ganger må tidspunktet forskyves. Se det aktuelle seminarets detaljer for nøyaktig tidspunkt.

Neste

None

Se alle kommende seminarer

Spørsmål eller forslag?

Kontakt arbeidsgruppen for seminarene: