Kronikker

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt publiserer jevnlig kronikker i ulike medier.

Vis:
 • Uten tiltak kan det snart være mer plast enn fisk i havet

  Flaskepanten er fortsatt 1 krone, og det har den vært i 30 år! I mellomtiden har glassflaskene blitt erstattet av plast, noe som har blitt et alvorlig miljøproblem.

 • Nei til marin ulvejakt

  Vi må finne balansen mellom vern og bruk, den blå veksten må være grønn.

 • Kina ser mot havet

  Grensesprengende miljøutfordringer utfordrer verdiskapning fra havet. Som Norge, ser Kina nødvendigheten av et hav med god helsetilstand.

 • Dyrelivet i Arktis i hardt vær

  Klimaendringene på Svalbard skjer nå så raskt at forskerne har store utfordringer med å dokumentere effektene på dyrelivet.

 • Det nye nord

  Mye er sagt og skrevet om klimaendringer i nordområdene de siste årene. Men vi slutter ikke å bli overrasket av den raske og dramatiske utviklingen av klimaet i våre nordområder.

 • Ny epoke for arktisk forskning

  Sannsynligvis gikk startskuddet i mai 2013. Da ble India, Italia, Japan, Kina, Singapore og Sør-Korea tatt opp som observatører i Arktisk Råd. Samtidig fikk EU status som ad-hoc observatør. Den lange forhandlingsnatten under utenriksministermøtet i Kiruna resulterte i at 60 % av verdens befolkning nå sitter rundt det arktiske bord.

 • Utsikt mot nord

  Hadde vi visst hvordan verden så ut i 2050, ville vi gjort riktigere valg i dag og spart samfunnet for enorme kostnader. Selvfølgelig er det umulig å treffe blink på hvordan utviklingen går, men det er god samfunnsøkonomi hvis scenariene i alle fall treffer skyteskiva. Derfor er det interessant å spørre seg hvordan Nord-Norge og Arktis kan se ut i 2050?

 • Raske klimaendringer gir overraskelser

  Svalbard er blant de områdene på jorda der vi nå opplever de største og hurtigste klimaendringene – det blir raskt mildere og våtere. Konsekvensene av dette for økosystemet er i dag uoversiktlige, men kan bli dramatiske. Med så raske endringer kan det bli vanskelig å forutsi effektene på dyr og planter, ettersom den kunnskap som vi har i dag er under de klimaforholdene vi er kjent med så langt. Det kan derfor være mange overraskelser som ligger på lur.

 • Slaktevekter – jegerdata skal gi ny kunnskap

  Jegerne på Svalbard har i mer enn 30 år lagt ned et betydelig arbeid med innsamling av kjever og jaktstatistikk om felte reinsdyr. Som en del av Polarinstituttets bestandsovervåking bes jegerne nå også om å samle inn slaktevekter fra felte reinsdyr.

 • Havets århundre

  Verdenshavene er avgjørende for den globale velstandsutviklingen. Havene er kilde til mat, energi, mineraler, helse, rekreasjon og transport. I havet ligger nøkkelen til økonomiske muligheter vi trenger i dette århundret.