Kronikker

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt publiserer jevnlig kronikker i ulike medier.

Vis:
 • Dyrelivet i Arktis i hardt vær

  Klimaendringene på Svalbard skjer nå så raskt at forskerne har store utfordringer med å dokumentere effektene på dyrelivet.

 • Det nye nord

  Mye er sagt og skrevet om klimaendringer i nordområdene de siste årene. Men vi slutter ikke å bli overrasket av den raske og dramatiske utviklingen av klimaet i våre nordområder.

 • Ny epoke for arktisk forskning

  Sannsynligvis gikk startskuddet i mai 2013. Da ble India, Italia, Japan, Kina, Singapore og Sør-Korea tatt opp som observatører i Arktisk Råd. Samtidig fikk EU status som ad-hoc observatør. Den lange forhandlingsnatten under utenriksministermøtet i Kiruna resulterte i at 60 % av verdens befolkning nå sitter rundt det arktiske bord.

 • Utsikt mot nord

  Hadde vi visst hvordan verden så ut i 2050, ville vi gjort riktigere valg i dag og spart samfunnet for enorme kostnader. Selvfølgelig er det umulig å treffe blink på hvordan utviklingen går, men det er god samfunnsøkonomi hvis scenariene i alle fall treffer skyteskiva. Derfor er det interessant å spørre seg hvordan Nord-Norge og Arktis kan se ut i 2050?

 • Raske klimaendringer gir overraskelser

  Svalbard er blant de områdene på jorda der vi nå opplever de største og hurtigste klimaendringene – det blir raskt mildere og våtere. Konsekvensene av dette for økosystemet er i dag uoversiktlige, men kan bli dramatiske. Med så raske endringer kan det bli vanskelig å forutsi effektene på dyr og planter, ettersom den kunnskap som vi har i dag er under de klimaforholdene vi er kjent med så langt. Det kan derfor være mange overraskelser som ligger på lur.

 • Slaktevekter – jegerdata skal gi ny kunnskap

  Jegerne på Svalbard har i mer enn 30 år lagt ned et betydelig arbeid med innsamling av kjever og jaktstatistikk om felte reinsdyr. Som en del av Polarinstituttets bestandsovervåking bes jegerne nå også om å samle inn slaktevekter fra felte reinsdyr.

 • Havets århundre

  Verdenshavene er avgjørende for den globale velstandsutviklingen. Havene er kilde til mat, energi, mineraler, helse, rekreasjon og transport. I havet ligger nøkkelen til økonomiske muligheter vi trenger i dette århundret.

 • Det meste er hav

  Så langt har vi bare skummet fløten av havets ressurser, og verdens behov for mat og proteiner i dette århundret krever en mer sofistikert tilnærming.

 • Future Change is Revealed in the Arctic

  Arctic change could lead to economic opportunities in shipping, fishing and bioprospecting, but we must avoid making decisions and investments based on yesterday's circumstances, argues Jan-Gunnar Winther, director of the Norwegian Polar Institute. International interest in the Arctic can contribute to solutions with global benefits.

 • Oppstart av «COAT Svalbard» – et langsiktig overvåkningsprogram

  Svalbard blir raskt mildere og våtere – arter og økosystemer på land vil påvirkes så mye at det er vanskelig å forutsi konsekvensene. Det langsiktige overvåkningsprogrammet COAT er Framsenterets svar på denne utfordringen.