Kronikker

Ansatte fra Norsk Polarinstitutt publiserer jevnlig kronikker i ulike medier.

Vis:
 • Blir det flere eller færre svalbardryper?

 • Havforsking og lokaliseringsstrid

 • Klimarapport fra Davos

  Verdens økonomiforum satte klima og Arktis på dagsordenen i Davos, og Norge bidro sterkt. Norsk Polarinstitutt var medarrangør da globale konsekvenser av klimaendringer i Arktis og løsninger på klimakrisen ble diskutert.

 • Uten tiltak kan det snart være mer plast enn fisk i havet

  Flaskepanten er fortsatt 1 krone, og det har den vært i 30 år! I mellomtiden har glassflaskene blitt erstattet av plast, noe som har blitt et alvorlig miljøproblem.

 • Nei til marin ulvejakt

  Vi må finne balansen mellom vern og bruk, den blå veksten må være grønn.

 • Kina ser mot havet

  Grensesprengende miljøutfordringer utfordrer verdiskapning fra havet. Som Norge, ser Kina nødvendigheten av et hav med god helsetilstand.

 • Dyrelivet i Arktis i hardt vær

  Klimaendringene på Svalbard skjer nå så raskt at forskerne har store utfordringer med å dokumentere effektene på dyrelivet.

 • Det nye nord

  Mye er sagt og skrevet om klimaendringer i nordområdene de siste årene. Men vi slutter ikke å bli overrasket av den raske og dramatiske utviklingen av klimaet i våre nordområder.

 • Ny epoke for arktisk forskning

  Sannsynligvis gikk startskuddet i mai 2013. Da ble India, Italia, Japan, Kina, Singapore og Sør-Korea tatt opp som observatører i Arktisk Råd. Samtidig fikk EU status som ad-hoc observatør. Den lange forhandlingsnatten under utenriksministermøtet i Kiruna resulterte i at 60 % av verdens befolkning nå sitter rundt det arktiske bord.

 • Utsikt mot nord

  Hadde vi visst hvordan verden så ut i 2050, ville vi gjort riktigere valg i dag og spart samfunnet for enorme kostnader. Selvfølgelig er det umulig å treffe blink på hvordan utviklingen går, men det er god samfunnsøkonomi hvis scenariene i alle fall treffer skyteskiva. Derfor er det interessant å spørre seg hvordan Nord-Norge og Arktis kan se ut i 2050?