Kronikker fra 2010

 • Fra marinebase til marin base?

  OLAVSVERN: La den marine forskningen i nord overta Olavsvern når marinen forlater basen! Dermed forblir den i offentlig eie.

 • Fjellreven og fjellrypa – om et flaggskip og en skarv(e)rype

  Fjellreven og svalbardrypa kan bidra til å øke vår forståelse av hvordan arter og økosystemer påvirkes i et varmere Arktis, skriver forsker Eva Fuglei i denne kronikken.

 • Polarnasjonen Kina

  Historisk sett tenker vi ikke på Kina som en nasjon med sterke interesser i polarområdene. Det er på høy tid å revurdere dette synet.

 • Sjøfuglene - viktige sommergjester

  I disse dager returnerer flere millioner sjøfugler til Svalbard etter en vinter sørpå – og det skal vi være glade for. Sjøfuglene utgjør nemlig det viktigste bindeleddet mellom livet i havet og på land i Arktis, skriver forsker Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.