Kronikker fra 2010

 • Fjellreven og fjellrypa – om et flaggskip og en skarv(e)rype

  Fjellreven og svalbardrypa kan bidra til å øke vår forståelse av hvordan arter og økosystemer påvirkes i et varmere Arktis, skriver forsker Eva Fuglei i denne kronikken.

 • Isbjørnens utfordringer

  Isbjørnen har tilpasset seg mange endringer siden de var brunbjørn for over 100 000 år siden, men med dagens klimautfordringer går arten en usikker fremtid i møte, skriver isbjørnforsker Jon Aars.

 • Selene og hvalrossen

  Tre selarter (ringsel, storkobbe, og steinkobbe) og hvalrossen tilbringer hele sin livssyklus i Svalbardområdet. De største utfordringene som disse artene står overfor i nærmeste fremtid vil i stor grad være knyttet til klimaendringene, skriver forskerne Christian Lydersen og Kit M. Kovacs.

 • Sjøfuglene - viktige sommergjester

  I disse dager returnerer flere millioner sjøfugler til Svalbard etter en vinter sørpå – og det skal vi være glade for. Sjøfuglene utgjør nemlig det viktigste bindeleddet mellom livet i havet og på land i Arktis, skriver forsker Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.