Kronikker fra 2011

 • I skyggen av polarheltene

  Hanna Resvoll-Holmsen var en pioner innenfor naturvern og vitenskap på Svalbard. Men de færreste har hørt om hennes polare bragder.

 • Miljøgifter i hverdagen

  Verdensproduksjonen av kjemikalier øker samtidig som mange kjemikalier har negative effekter på mennesker og dyr.

 • Havet blir surere i nord

  Når havet blir surere, får fisken mindre mat og fiskerne mindre fisk.

 • Forskningsutfordringer i nord

  Samfunnet står ovenfor nye behov for kunnskap som bare dagens unge kan fylle.

 • Antarktis for alle

  Antarktis er et helt kontinent viet til fred og vitenskap, muliggjort gjennom et unikt internasjonalt samarbeid.

 • Gratulerer, Tromsø!

  ARKTISK HOVEDSTAD: Plasseringen av Arktisk Råd i Tromsø befester byens posisjon som «Verdens arktiske hovedstad».

 • Lopper med mening

  Loppemarkeder og bruktbutikker har en viktig samfunnsfunksjon.

 • Arktis før og nå

  Arktis lokker og besetter. Arktis har fascinert oss mennesker gjennom tusenvis av år. Når Arktis smiler til oss med sin skinnende, rene og vakre natur går livslange drømmer i oppfyllelse. Sjelen fylles av absolutt ydmykhet og harmoni. Selveste meningen med livet kryper under huden og siver inn i blodårene. Det er sterkt og vakkert.

 • EU og Arktis

  Arktis var nytt for EU da issmeltingen og den russiske flaggplantingen i 2007 gjorde det påtrengende å skaffe seg en arktisk politikk. Flere EU-organer er involvert i diskusjonene. Det siste er en lang uttalelse fra Europaparlamentet i januar som markerer en del kursendringer i forhold til hva de har ment tidligere, skriver Gunnar Sander og Jan-Gunnar Winther.

 • Rabies i fjellrev på Svalbard

  Rabies er igjen påvist på Svalbard. Dette kan ha sammenheng med lemen i Russland. Forskere fra Norsk Polarinstitutt og Veterinæarinstituttet undersøker sammen med Sysselmannen hvor viruset kommer fra, og om flere fjellrev er smittet.

 • Forbilder og formgivere

  Fridtjof Nansen og Roald Amundsen var viktige for nasjons- og identitetsbyggingen i Norge for hundre år siden. I 2011 skal de feires.

 • Klimaendringer på Svalbard

  Skarp debatt om klimaendringer er fortsatt godt stoff. Steile motsetninger om årsaken til økt global temperatur har preget debatten, men konsekvensene av klimaendringer er i mindre grad diskutert, skriver seniorrådgiver John Richard Hansen og forskningsdirektør Kim Holmén.

 • Gamle forkastninger i Svalbards jordskorpe fortsatt aktive

  21. februar 2008 opplevde Svalbard et jordskjev med en styrke på 6,0 på Richter-skalaen (styrke 6 på Richters skala tilsvarer omtrent energien som ble utløst i atombomben i Hiroshima). Dette jordskjelvet som hadde fokus i Storfjorden ble godt merket av innbyggerne i Longyearbyen, og jordskjelvet var tema for flere førstesideoppslag i avisene.