Kronikker fra 2012

 • Nord i tåkeheimen

  Endringene i nord skjer så raskt at forskning og kunnskapsbasert forvaltning lett kan bli hengende etter utviklingen.

 • Klimaforskning på Austfonna

  Hva er det som får oss forskere hver vår til å reise av gårde og slå opp teltene sine på toppen av en øde, monoton iskappe? Hvorfor skal vi bruke tre hektiske uker på Svalbards største isbre, Austfonna på Nordaustlandet, til å grave i snøen, kjøre langsomt på scooter med radar på slep og vedlikeholde automatiske værstasjoner?

 • Hva betyr isfritt hav for livet i Arktis?

  Det smelter i Arktis. Det blir stadig mer åpent vann i Polhavet, og smeltingen går fortere enn ismodellene kan forutsi. Det er ikke lenger snakk om 50 år, men snarere 20 år før isen sannsynligvis er borte om sommeren.

 • Nye Svalbard

  NORGES ROLLE: Svalbard er en eksotisk naturperle, høyt skattet av forskningen, plassert midt i øyet av raskt framvoksende nærings- og geopolitiske interesser.

 • Polhavet er ikke en viktig skipsrute – enda

  Ti skip seilte Nordøstpassasjen i fjor, 18000 gikk Suezkanalen. Polhavet blir ikke viktig for gjennomseiling på lenge. Men utviklingen må følges nøye.

 • Varm vinter, sen vår i fjorden

  Vi har i f lere år fulgt den arktiske våroppblomstringen i f jordene rundt Svalbard, både gjennom forskning og undervisning ved Unis.

 • Isbjørnens rike smelter

  ARKTIS: Havisen i Arktis er i rask tilbakegang, og isens hersker står i fare for å miste sitt rike. Kan vi klare å forhindre dette?

 • Det varme og våte Arktis

  30. januar i år opplevde forskerlandsbyen Ny-Ålesund på Svalbard tidenes nedbørrekord.

 • Havisen i Arktis – sier fortiden noe om fremtiden?

  Utbredelsen av sommerhavisen i Polhavet er nå rekordlav for de siste 1450 årene.

 • 25 år med geologisk kartlegging på Svalbard

  Jeg var én av de heldige. Like før jeg avsluttet min doktorgradsoppgave i geologi ved Universitetet i Oslo, søkte Norsk Polarinstitutt etter en geolog for berggrunnskartlegging og -forskning. Jeg fikk jobben – for 25 år siden.