Arealforvaltning

Arealforvaltning er et deltema i oversikten av identifiserte behov av Miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Oversikten er ajourført årlig med bakgrunn i innspill fra Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

Branddalslaguna ved Ny-Ålesund

Branddalslaguna ved Ny-Ålesund hvor Kartverkets nye geodetiske jordobservatorium skal bygges.   Foto: Øystein Overrrein / Norsk Polarinstitutt

Prioritering: A: svært viktig, B: viktig og C: mindre viktig nå.

Kontaktperson: Øystein Overrein