Ferdsel og aktivitet

Ferdsel og aktivitet er et deltema i oversikten av identifiserte behov av Miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Oversikten er ajourført årlig med bakgrunn i innspill fra Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

helikopter

Foto: Magnus Andersen / Norsk Polarinstitutt

Prioritering: A: svært viktig, B: viktig og C: mindre viktig nå.

Kontaktperson: Øystein Overrein