Forurensning

Forurensning er et deltema i oversikten av identifiserte behov av Miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Oversikten er ajourført årlig med bakgrunn i innspill fra Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

Skip på grunn ved Bjørnøya.

Fryseskipet «Petrozavodsk» gikk på grunn ved Bjørnøya i 2009. Det ble aksjonert mot akutt forurensning. Foto: Harald Steen / Norsk Polarinstitutt

Prioritering: A: svært viktig, B: viktig og C: mindre viktig nå.

Kontaktperson: Øystein Overrein