Teknologi og annet

Teknologi og annet er et deltema i oversikten av identifiserte behov av Miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Oversikten er ajourført årlig med bakgrunn i innspill fra Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

EM-bird

Geodesisatasjonen i Ny-Ålesund Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Prioritering: A: svært viktig, B: viktig og C: mindre viktig nå.

Kontaktperson: Øystein Overrein