Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Hold deg oppdatert: rss-icon Abonnér på nyheter fra oss via RSS

Vis:
 • På nett med miljøet i Barentshavet

  Barentshavet bugner av fisk og bunndyr som sjøanemoner, svamper og sjøstjerner. Men hvordan kan vi ta best mulig vare på miljøet i dette frodige havområdet som er delt mellom Norge og Russland? Nettportalen barentsportal.com beskriver dagens kunnskap om miljøstatus og utvikling i hele Barentshavet.

 • På nett med miljøet i Barentshavet

  Barentshavet bugner av fisk og bunndyr som sjøanemoner, svamper og sjøstjerner. Men hvordan kan vi ta best mulig vare på miljøet i dette frodige havområdet som er delt mellom Norge og Russland? Nettportalen barentsportal.com beskriver dagens kunnskap om miljøstatus og utvikling i hele Barentshavet.

 • Om svalbardrein i ny TV-serie

  I to uker ble reinsdyrforsker Åshild Ønvik Pedersen fra Polarinstituttet fulgt tett av et kamerateam under vårens feltarbeid på Svalbard. Resultatet får du se på NRK TV neste høst.

 • Klimakrisen skjer raskere enn forskere spådde

  Klimaendringene er allerede godt synlige på jordens økosystemer, og naturmiljøet i Arktis er ekstra utsatt, viser en ny studie publisert i Science i dag.  

 • Forskning på tvers av landegrenser og fag hever sammenligningsgrunnlaget

  Forskergrupper kan søke om støtte til å besøke arktiske forskningsinfrastrukturer gjennom EU H2020-prosjektet INTERACT. Ordningen gir gode muligheter for komparative studier i Arktis.

 • Direktørstillingen lyses ut

  Åremålet for Norsk Polarinstitutts direktør Jan-Gunnar Winther går snart ut, og direktørstillingen er nå lyst ledig.

 • Endringer i havet påvirker neste generasjons organismer

  Forskere har nå påvist at globale klimaendringer som skjer i dag, kan få følger for neste generasjon av livet i havet.

 • Nye navn klare for kartet

  Anonyme breer og fjell i Antarktis får endelig navn.

 • Havisreduksjon og samfunnskonsekvenser

  Ny informasjon om utviklingen av den arktiske havisen legges frem i Tromsø under et seminar som samler havisforskere og fagpersoner fra USA og Norge. Samfunnskonsekvensene som mindre havis fører til er viet en sentral plass.

 • Singapores president får høre om klimaendringer

  Presidenten skal få høre om klimaendringer i Arktis når han besøker Tromsø.

 • Miljøprotokollen – 25 år

  Miljøprotokollen til Antarktistraktaten er 25 år i dag. Det ble markert av samtlige 38 land som har undertegnet protokollen.

 • Byggingen av Kronprins Haakon fortsetter

  Se ferske bilder fra byggingen av nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

 • Ny bok om voksende miljøproblem

  Plast er et stort miljøproblem, og boka skildrer blant annet hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge hvor alt liv er truet.

 • Geologiske kart i lommeformat

  Har du behov for geologiske kart for Svalbard trenger du verken papirkart eller mobildekning. En smarttelefon med GPS holder.

 • Klimaendringer: Forskningsfunn gir ny kunnskap om sirkulasjonen i Atlanterhavet

  Norsk Polarinstitutts forsker Laura de Steur har sammen med sin kollega Femke de Jong gjort forskning som bidrar til å bedre forstå prosessen for den omveltende sirkulasjonen i Atlanterhavet.