Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Hold deg oppdatert: rss-icon Abonnér på nyheter fra oss via RSS

Vis:
 • Årsmeldingen 2015 publisert

  Årsmeldingen 2015 gir oversikt over Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret. Den finnes på norsk med et engelsk sammendrag, og med fem populærvitenskapelige artikler på begge språk.

 • Ny ESA-satellitt tok sitt første bilde over Austfonna på Svalbard

  Kun 2 timer etter at man slo på radaren til ESAs nylig oppskutte satellitt, Sentinel-1B, tikket det aller første bildet inn fra over Svalbard: et nydelig bilde av isbreen Austfonna og Edgeøya.

 • På eksklusiv liste

  Aftenposten trekker frem Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, som en av 25 forskere leserne bør kjenne til.

 • Offline-kart over Svalbard

  Kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt har produsert eit detaljert kart over Svalbard som kan lastast ned for bruk på PC, nettbrett og mobil utan nettilgang.

 • Konsekvensutgreiing av ny aktivitet i Antarktis

  Italia har laga eit utkast til fullstendig konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis med grunnlag i Protokollen om miljøvern til Antarktistraktataten.

 • Byggingen av «Kronprins Haakon»: Koloss på hjul

  600 hjul måtte til da 2500 tonn med akterende skulle flyttes fra et verft til et annet.

 • Topografiske kartnyheiter for Svalbard

  Den digitale karttenesta vår TopoSvalbard har i det siste fått nytt innhald: Gamle flyfoto, satellittbilde av Svalbard i vinterdrakt, detaljkart over Longyearbyen og sjøkart frå Kartverket.

 • Årsrapport for 2015 publisert

  Norsk Polarinstitutts årsrapport til Klima- og miljødepartementet er nå tilgjengelig.

 • Fram Forum 2016 publisert

  Framsenterets magasin gjer eit overblikk over kva som skjer innanfor klima- og miljøforsking i nordområda. Med sine 120 sidar er denne 5.-utgåva den største hittil.

 • Nye breframstøt på Austfonna?

  Siden høsten 2012 har den største brearmen av Austfonna rykket fram med opptil 5 km, samtidig som den har kalvet store mengder is ut i Barentshavet. Men hvor kommer all denne isen fra?

 • Nytt oppdatert kart av Adventdalen

  Det nye kartet har oppdaterte kartdata frå flyfotograferingar i 2009, 2011 og 2012. Kartet er oppdatert med endringar særleg på breer og elvesletter, dessutan hytter, bygg og ruinar som finst i områda rundt Longyearbyen.

 • Kommentar til dom i Nord-Troms tingrett

  Vi tar Nord-Troms Tingretts dom til etterretning. Det ser ut til at retten har lagt til grunn at Jarle Andhøy handlet i god tro. Som retten mener Polarinstituttet at tillatelse ikke er innhentet fra rett myndighetsinstitusjon. Utover det ønsker vi ikke å kommentere en pågående sak.

 • Foreleser om klima til landsbyboere i Peru

  Polarinstituttets direktør mottok tidligere i vinter en e-post fra Peru, med invitasjon til å forelese om klimaendringer til lokalbefolkningen i en liten landsby i de peruanske fjellene.

 • Plast et økende problem også i Arktis

  Stadig flere arter berøres av plastproblemet i havene, og dyrelivet i Arktis rammes også. Foreløpig har man påvist mikroplast i 7 arter her.

 • Assisterande direktør

  Geir Andersen er utnemd til assisterande direktør ved Norsk Polarinstitutt frå 1. februar 2016.