Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Hold deg oppdatert: rss-icon Abonnér på nyheter fra oss via RSS

Vis:
 • Styrker forskningssamarbeidet

  UiT Norges arktiske universitet og Norsk Polarinstitutt har i dag signert en ny samarbeidsavtale.

 • Norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis

  En norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis ble avholdt 9.–11. mai ved Tongji Universitetet i Shanghai. Fem kinesiske institusjoner deltok og fra Norge deltok ni forskere som representerte universitets- og forskningsmiljøet.

 • Jan-Gunnar Winther i dokumentar om klimaendringer

  Polarinstituttets direktør, Dr. Jan-Gunnar Winther, deltok i «Warmer», en dokumentar i to deler om klimendinger, som hadde premiere på den Filippinske nyhetskanalen ABS-CBN News Channel 28. mars 2016.

 • Polarhistoriske kart på nett

  Norsk Polarinstitutt lanserte i går en database med over 1000 historiske kart. Databasen inneholder bl.a. kart fra arbeidet med navnsettingen på Svalbard, kart fra Grønland og tidlige Antarktis-kart.

 • Norsk Polarinstitutt får sterk rolle i Ny-Ålesund

  I den nye stortingsmeldinga om Svalbard er Norsk Polarinstitutt utpeika til å ta ei mer omfattande rolle i forskarlandsbyen Ny-Ålesund. Ansvaret for staaden blir overført frå Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet (KLD).

 • Årsmeldingen 2015 publisert

  Årsmeldingen 2015 gir oversikt over Norsk Polarinstitutts aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret. Den finnes på norsk med et engelsk sammendrag, og med fem populærvitenskapelige artikler på begge språk.

 • Ny ESA-satellitt tok sitt første bilde over Austfonna på Svalbard

  Kun 2 timer etter at man slo på radaren til ESAs nylig oppskutte satellitt, Sentinel-1B, tikket det aller første bildet inn fra over Svalbard: et nydelig bilde av isbreen Austfonna og Edgeøya.

 • På eksklusiv liste

  Aftenposten trekker frem Geir Wing Gabrielsen, seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, som en av 25 forskere leserne bør kjenne til.

 • Offline-kart over Svalbard

  Kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt har produsert eit detaljert kart over Svalbard som kan lastast ned for bruk på PC, nettbrett og mobil utan nettilgang.

 • Konsekvensutgreiing av ny aktivitet i Antarktis

  Italia har laga eit utkast til fullstendig konsekvensutgreiing (Draft CEE) for planlagd aktivitet i Antarktis med grunnlag i Protokollen om miljøvern til Antarktistraktataten.

 • Byggingen av «Kronprins Haakon»: Koloss på hjul

  600 hjul måtte til da 2500 tonn med akterende skulle flyttes fra et verft til et annet.

 • Topografiske kartnyheiter for Svalbard

  Den digitale karttenesta vår TopoSvalbard har i det siste fått nytt innhald: Gamle flyfoto, satellittbilde av Svalbard i vinterdrakt, detaljkart over Longyearbyen og sjøkart frå Kartverket.

 • Årsrapport for 2015 publisert

  Norsk Polarinstitutts årsrapport til Klima- og miljødepartementet er nå tilgjengelig.

 • Fram Forum 2016 publisert

  Framsenterets magasin gjer eit overblikk over kva som skjer innanfor klima- og miljøforsking i nordområda. Med sine 120 sidar er denne 5.-utgåva den største hittil.

 • Nye breframstøt på Austfonna?

  Siden høsten 2012 har den største brearmen av Austfonna rykket fram med opptil 5 km, samtidig som den har kalvet store mengder is ut i Barentshavet. Men hvor kommer all denne isen fra?