Nyheter

Polarinstituttet publiserer regelmessig nyheter om polar forskning, forvaltning, ekspedisjoner, formidling, dyreliv i Arktis og Antarktis og mye mer.

Hold deg oppdatert: rss-icon Abonnér på nyheter fra oss via RSS

Vis:
 • Havisreduksjon og samfunnskonsekvenser

  Ny informasjon om utviklingen av den arktiske havisen legges frem i Tromsø under et seminar som samler havisforskere og fagpersoner fra USA og Norge. Samfunnskonsekvensene som mindre havis fører til er viet en sentral plass.

 • Singapores president får høre om klimaendringer

  Presidenten skal få høre om klimaendringer i Arktis når han besøker Tromsø.

 • Miljøprotokollen – 25 år

  Miljøprotokollen til Antarktistraktaten er 25 år i dag. Det ble markert av samtlige 38 land som har undertegnet protokollen.

 • Byggingen av Kronprins Haakon fortsetter

  Se ferske bilder fra byggingen av nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

 • Ny bok om voksende miljøproblem

  Plast er et stort miljøproblem, og boka skildrer blant annet hvordan havet, sjøfuglenes matfat, er i ferd med å bli en søppeldynge hvor alt liv er truet.

 • Geologiske kart i lommeformat

  Har du behov for geologiske kart for Svalbard trenger du verken papirkart eller mobildekning. En smarttelefon med GPS holder.

 • Klimaendringer: Forskningsfunn gir ny kunnskap om sirkulasjonen i Atlanterhavet

  Norsk Polarinstitutts forsker Laura de Steur har sammen med sin kollega Femke de Jong gjort forskning som bidrar til å bedre forstå prosessen for den omveltende sirkulasjonen i Atlanterhavet.

 • Ny giv for norsk antarktisforskning

  Nær 80 forskere og myndighetsrepresentanter var i mai samlet i Tromsø for å dele informasjon om aktuelle prosjekter, hente inspirasjon og diskutere muligheter for fremtidig norsk forskning i Antarktis. Dette skjedde på et seminar i regi av Norges Forskningsråd og Norsk Polarinstitutt, det første seminaret noensinne som har samlet hele bredden av det norske Antarktisforskningsmiljøet.

 • Master thesis project on arctic ecotoxicology – Pollutant effects in walruses

  The Norwegian Polar Institute and UiT The Arctic University of Norway are looking for a student to a master thesis project that will examine contaminant related health effects in walruses from Svalbard. Walrus samples will be analyzed for pollutants, hormone levels and immunological responses. In addition they will be analyzed for mRNA expression of genes related to hormone disruption and immune suppression.

 • Reinsdyrtellinger i et varmere klima

  Vinterens tellinger av svalbardrein på Brøggerhalvøya viste en lav, men stabil bestand. Isdekte beitelandskap og «surgende» breer gav overraskelser og utfordringer for både dyr og forskere.

 • Besøker Ny-Ålesund

  Den amerikanske utenriksministeren, John Kerry, besøker i dag Ny-Ålesund som en del av sitt første offisielle statsbesøk til Norge. Med som vertskap på turen er Norges utenriksminister, Børge Brende, og Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther.

 • Betydelig fremdrift på årets antarktistraktatmøte

  I siste halvdel av mai ble det årlige antarktistraktatmøtet avholdt i Santiago, Chile. I forbindelse med møtet ble også det 19. møtet i Miljøkomiteen for Antarktis avholdt.

 • Norsk-russisk samarbeid om miljøovervåking

  Som et ledd i arbeidet med felles norsk-russisk miljøovervåking i Barentshavet, besøkte representanter fra Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt Russland i slutten av mai.

 • Styrker forskningssamarbeidet

  UiT Norges arktiske universitet og Norsk Polarinstitutt har i dag signert en ny samarbeidsavtale.

 • Norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis

  En norsk-kinesisk workshop om miljøgifter i Arktis ble avholdt 9.–11. mai ved Tongji Universitetet i Shanghai. Fem kinesiske institusjoner deltok og fra Norge deltok ni forskere som representerte universitets- og forskningsmiljøet.