Nyhetsarkiv: 2005

  • Havet omkring Svalbard og klimaendringer

    Innlegg til Svalbardpostens julenummer 2005 fra Dorthe Klitgaard Kristensen, Tine Rasmussen, Nalan Koc og Marta Slubowska, Polarklima, NP.

  • Ny forskningsdirektør

    Norsk Polarinstitutt har ansatt Dr. Kim Holmén som ny forskningsdirektør. Instituttet får dermed en forskningsdirektør som har grundig kjennskap til norsk polarforskning allerede før han tiltrer stillingen.