Nyhetsarkiv: 2007

 • Innslag om klima og isutbredelse på Schrödingers katt

 • Ny rapport fra FNs klimapanel: liten tvil om menneskeskapte klimaendringer

  Den fjerde IPCC-rapportens første del ble lagt fram i Paris i dag. Den slår fast at det er udiskutabelt at luft og hav har økt i temperatur, at snø og is smelter og at havnivået har økt. - Det haster med handling. Rapporten gjør at all tvil kan legges til side, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy da rapporten ble lagt fram på et presseseminar i dag.

 • Norsk feltstasjon tatt av naturkreftene ved Antarktis

  Norsk Polarinstitutts feltstasjon på Bouvetøya – ei lita isdekt øy nord for Antarktiskonvergensen – vises ikke lenger på satellittbilder. Det er sannsynlig at stasjonen har måttet gi tapt for ekstreme naturkrefter.

 • Traversen feirer nyttår på «Utilgjengelighetspolen»

  Den norsk-amerikanske forskningsekspedisjonen i Antarktis feirer nyttår på «Utilgjengelighetspolen». Svært få besøkende har tidligere vært på denne jordas utpost, og enda færre har hatt anledning til å feire en nyttårsaften her.

 • Få smil til norsk miljø

  Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er de viktigste miljøutfordringene for Norge. Det viser en ny sammenstilling av miljøstatus i Norge fra fem miljøverndirektorat.

 • Følg ismåkenes vandringer!

  Sommeren 2007 ble 18 ismåker utstyrt med satelittsendere; ti på Svenskøya, Svalbard og åtte på Hayes Island, Frans Josefs land. Satelittsenderne har vært aktive i 4-5 måneder, og nå kan du følge ismåkenes vandringer på nettet.

 • Nytt forskningsstopp for Antarktistraversen

  Tekniske problemer med kjøretøyene hindrer ikke klimaforskningen under traversen. I helga ble den første automatiske værstasjonen utplassert, samtidig som boringen av den andre 90-meters iskjernen nå er godt i gang.

 • CO2-rekord over Svalbard

  Det er mer CO2 i lufta over Svalbard enn tidligere, og nivået øker raskere enn før. Det viser ferske målinger fra Zeppelin-stasjonen i Ny-Ålesund.

 • Vikingtemperaturar på Svalbard

  Analysar av isprøver frå breis viser at dei seinare åra på Svalbard er dei varmaste sidan slutten av vikingtida på 1200-talet.

 • Prestisjefylt pris til Svalbard Museum

  Verdens nordligste museum får Europarådets svært prestisjefylte museumspris for 2008.

 • Rekordstor norsk aktivitet i Antarktis

  Med unntak av hvalfangstperioden i forrige århundre har den norske aktiviteten i Antarktis aldri vært så høy som nå. Norsk Polarinstitutt har akkurat nå folk spredd på hele fem forskjellige deler av kontinentet.

 • Milepæl for klimaforskningen

  Antarktistraversen er inne i sin tredje uke og kan allerede vise til sjelden klimadata. En 90 meters lang iskjerne som inneholder tusen år med klimainformasjon er blitt hentet ut av Dronning Maud Lands iskalde klimaarkiv - fra et område som aldri tidligere er blitt utforsket.

 • Jul på Miljøstatus

  Delta i julekalenderen på Miljøstatus i Norge!

 • Aktivt år for norsk forskning i felt

  Første sommersesong i Arktis er over for Det internasjonale polaråret. Norsk Polarinstitutt har vært involvert i flere av de totalt 40 feltkampanjer og tokt.

 • Partsmøte om tiltak for å redde isbjørnen

  Norge inviterer landene som har isbjørn; Danmark/Grønland, Russland, USA og Canada, til partsmøte under Isbjørnavtalen i Tromsø våren 2009. Hensikten med møtet er å følge utviklingen for isbjørnen tettere og at landene samarbeider mer effektivt om tiltak for å redde isbjørnen.

 • Høringsuttalelser Forvaltningsplan Barentshavet

  Totalt kom det inn 37 uttalelser, hvorav ni ikke hadde kommentarer. Disse er ikke lagt ut i nedlastbar versjon.

 • Saksgang, høringer og tilleggsinformasjon

  Delkapittel 4.8 om effekter av klimaendringer kunne ikke sendes på høring samtidig med utredningen for øvrig, og ble sendt på en tilleggshøring med frist 31. desember 2004. Årsaken til utsettelsen var at dette arbeidet i stor grad var basert på ACIA (Arctic Climate Impact Assessment), som først ble offentliggjort 9. november 2004.

 • Klimaendringer ved veiskille

  FNs klimapanels hovedrapport fremhever betydningen av å redusere utslippene raskt – for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringene.

 • Svalbards flora på nett

  Floraen på Svalbard kan nå beskues på en egen hjemmeside på Internet. Her kan du se bilder og utbredelseskart av over 165 plantearter fra øygruppen.

 • Søk i vårt fotoarkiv på nett

  Norsk Polarinstitutts digitale fotoarkiv er nå å finne på nett. I bildebasen kan du søke i over 20 000 polarbilder av historisk og moderne art.

 • Isbjørnbok nominert til Brageprisen

  Boka Isbjørnen av forfatter Kirsti Blom og forsker Kit M. Kovacs fra Norsk Polarinstitutt er nominert til Brageprisen. Dette er en bok om en truet dyreart, om klimaendringer og om isen som smelter i Arktis.

 • Vil finne klimasvar i Antarktis

  Antarktistraversen er godt i gang - og vi følger den tre måneder lange ekspedisjonen med jevnlige nyheter og ferske bilder. Vi lenker også opp til andre mediers dekning av turen, med henvisninger til nyheter, hjemmesider, blogg og videosnutter. Det er også mulig å følge traversens rute via Google Earth.

 • RSS feed på våre nettsider - presenterer Norsk Polarinstitutt i media

  RSS feed, nyhetsfeed, news feed - begreper som svever rundt på web - vet du kanskje ikke hva det er? Norsk Polarinstitutt abonnerer nå på tjenesten RSS feed fra Meltwater news, som presenterer nyheter om Norsk Polarinstitutt, hentet fra media i hele verden.

 • Fredspris til IPCC og Al Gore

  Norsk Polarinstitutt har aktivt bidratt i prossessene rundt FNs klimapanel blant annet som «expert reviewers» og har gitt innspill til rapportene. Fredsprisen er en viktig anerkjennelse av at klima og fred henger sammen. Lederen av IPCC, Rajendra Pachauri, var en av hovedtalerne på Polarinstituttets klimakonferanse under Verdens miljøverndag i Tromsø i juni.

 • 5 millioner til prosjektering av isgående fartøy

  Som et ledd i regjeringens nordområdestrategi er det over statsbudsjettet bevilget etterlengtede midler. Norsk Polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet gleder seg over at startskuddet nå er gått.

 • Se foredragene fra Verdens Miljøverndag i Tromsø

  Verdens Miljøverndag 2007 ble avholdt i Tromsø 5. juni med stor suksess!

 • Følg maringeologisk tokt via blogg

  Forsker og ekspedisjonsleder Nalân Koç blogger fra Polarår-tokt i Kongsfjorden på Svalbard 1.-9. september.

 • Norsk og tysk utenriksminister på Svalbardbesøk

  Utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans tyske kollega Frank-Walter Steinmeier besøkte denne uken Svalbard.

 • Styrket bekymring for mulig ny miljøgift

  Høye funn av siloksaner i torsk fra indre Oslofjord og i polarmåke fra Bjørnøya har satt fokus på en stoffgruppe som tidligere ikke ble vurdert som en miljøgift.

 • Mastergrad for student tilknyttet Norsk Polarinstitutt

  Cecilie Miljeteig avla 21. august 2007 sin mastergrad ved NTNU (Trondheim) på miljøgifter hos ismåke.

 • Olav Orheim utnevnt til ridder

  Tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han hedres for sin innsats innenfor polarforskning, og for å ha satt miljøspørsmål på dagsordenen.

 • Klimaendringene på Svalbard skaper bekymring

  Forskningsdirektør Kim Holmén ved Norsk Polarinstitutt er bekymret over smeltende isbreer og minkende sjøis i Arktis - og kritiserer politikerne som tror teknologien vil redde oss fra klimaendringene.

 • Nye tiltak for å nå Norges ambisiøse klimamål

  Regjeringen presenterte i dag stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk. Statsminister Jens Stoltenberg, miljøvernminister Helen Bjørnøy, finansminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Åslaug Haga deltok på presentasjonen.

 • Enormt fossil av fiskeøgle flyttes fra Svalbard til Tromsø Museum

  Et ca. 240 millioner år gammelt og 6 m langt fiskeøglefossil blir utgravd på Svalbard i sommer og vil bli utstilt på Tromsø Museum i nær fremtid. Sannsynligvis dreier det seg om en ny art. Tromsø Museum holder pressebriefing den 21. juni kl. 11.00.

 • Vellykket feltarbeid i Rijpfjorden på Svalbard

  For tredje gang denne våren har forskere og studenter tilknyttet prosjektene CLEOPATRA («Climate effects on planktonic food quality and trophic transfer in Arctic marginal ice zones») og «Ecological and ecotoxicological studies of ice amphipods» gjennomført feltopphold på Nordaustlandet på Svalbard.

 • Verdens miljøverndag 2007 ble en suksess

  Feiringen i Tromsø av Verdens miljøverndag har vært en stor suksess med besøkende fra 35 land.

 • Ozzy Ozone - planetens beskytter!

  Ozzy Ozone og hans ledsager Zoe presenterte sitt nye tegneseriealbum i Tromsø 5. juni 2007. Ozzy er skapt av FNs miljøprogram, og han skal lære barn mellom 8 og 14 år om det viktige osonlaget rundt jorda.

 • Stadig mindre snø og is

  Det meste av klodens snø- og isdekke er i kraftig tilbakegang. Dette vil få store globale, regionale og lokale konsekvenser for mennesker, dyr og planter. Det er hovedbudskapet i UNEP-rapporten Global Outlook for Ice and Snow (GOIS) som ble lagt fram i Tromsø i dag.

 • Reagerer på ulovlig scooterkjøring etter isbjørn på Svalbard

  Polarinstituttets forskere har i vår observert flere scooterfølger som ferdes ulovlig på østkysten av Spitsbergen.

 • Norsk Polarinstitutts årsmelding for 2006 er klar

  Årsmeldingen gir en oversikt over instituttets aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra 2006. Den finnes på norsk med et engelsk sammendrag, i tillegg er to populærvitenskapelige artikler oversatt i sin helhet til engelsk.

 • Isbjørnen trues av miljøgifter og mindre sjøis

  For første gang skal forskerne undersøke hvordan isbjørn takler kombinasjonen av miljøgifter og klimaendringer som fører til at det blir mindre is i Arktis.

 • Ekstrasatsing på økt kunnskap og folkelig deltakelse for naturmangfoldet

  Regjeringen har i revidert statsbudsjett avsatt tre millioner kroner ekstra til Artsdatabankens arbeid med ulike naturmangfold-prosjekter. Midlene vil bli benytte blant annet til å få på plass en inndeling av norske naturtyper og til å utvikle en artsportal hvor interesserte kan registrere sine funn av arter i norsk natur.

 • Endringer i Barentshavet skaper bekymring

  Halvparten av isen i Barentshavet har forsvunnet de siste ti årene, viser en ny rapport. Temperaturen har økt, og det er mindre fisk og fugl.

 • Stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

  Regjeringen la 4. mai fram en ny stortingsmelding om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Denne meldingen er Regjeringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken. Meldingen presenterer regjeringens politikk for å møte utfordringene framover.

 • Tokt med KV Svalbard: Foreløpige forskningsresultater og Åpent skip i Longyearbyen

  KV Svalbard har vært på tokt i Framstredet i forbindelse med et polarår-prosjekt. De foreløpige resultatene fra toktet er klare, og forskerne har gjort flere interessante observasjoner.

 • Feltarbeid med krykkje i Kongsfjorden

  Forskere fra Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø arbeider for tiden i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund i forbindelse med COPOL-prosjektet, som undersøker miljøgifter i polare marine økosystemer.

 • Miljøgifter kan gi fugledød i Arktis

  En ny studie viser at døde og døende arktiske sjøfugl har svært høye nivåer av miljøgifter som PCB og bromerte flammehemmere. Observasjoner av døende polarmåker på Bjørnøya med tilsynelatende unormal adferd kan indikere at nivåene er så høye at fuglene kan ha dødd av direkte eller indirekte forgiftning.

 • Ismåken truet av miljøgifter

  Forskere ved Polarinstituttet har kartlagt bestanden av ismåke på Svalbard og i Russland, og kan dokumentere 3500 hekkende par. Dette er en tredel av hva bestanden ble anslått til å være i 1995.

 • Klimaendringer påvirker marine økosystemer

  Cicerone-artikkel: Klimaendringer forventes å føre til endringer i vannmassene vest for Svalbard, og dermed å påvirke fordelingen av plankton i sjøen. Hvilke konsekvenser har dette for sjøfugl som beiter i disse områdene?

 • Ny brosjyre om Svalbards geologi

  Geokart-seksjonen på Norsk Polarinstitutt har utgitt en ny brosjyre om Svalbards geologi. Den er rikt illustrert og finnes på seks språk - norsk, engelsk, tysk, fransk, russisk og japansk.

 • Uværssamfunn - klimakonferanse

  Norsk Polarinstitutt og Husbanken regionkontor Hammerfest arrangerer 9. og 10. mai 2007 en konferanse på Polarmiljøsenteret i Tromsø om lokale klimatilpasninger i arealplanlegging og byggevirksomhet.

 • Arktisk råd etablert i Tromsø

  Torsdag 12. april 2007 ble Arktisk råds sekretariat som har etablert seg ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø offisielt åpnet. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Liv Monica Bargem Stubholt foretok åpningen, og foruten to av de nyansatte i sekretariatet var representanter fra de ulike landene i Arktisk råd til stede.

 • Isbjørnen på Svalbard truet

  Forsker Kit Kovacs ved Norsk Polarinstitutt uttaler til Aftenposten at den manglende sjøisen langs vestkysten av Svalbard gir grunn til bekymring for isbjørnen. De dårlige isforholdene følger en utvikling forskerne har forutsett lenge, og dette er skremmende varsel om hva vi har i vente også på andre områder av kysten rundt Svalbard.

 • Ny rapport fra FNs klimapanel

  Andre del av FNs fjerde hovedrapport om klimaendringer ble lagt fram i dag. Den viser dramatiske konsekvenser.

 • Konsekvenser av klimaendringer

  I forbindelse med framleggelsen av FNs klimapanels rapport har SFT, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt laget faktaark som beskriver mulige konsekvenser av klimaendringer.

 • Disputas for forsker på Norsk Polarinstitutt/Akvaplan-niva

  Janne E. Søreide har avholdt sin disputas på Norges Fiskerihøyskole, Universitetet i Tromsø, 30. mars, 2007. Janne har vært tilknyttet Norsk Polarinstitutt, med veiledning på både hovedfags og Dr. grads nivå, og har dessuten deltatt på forskerskolen i ARCTOS.

 • Wiley-Blackwell Publishes Polar Research for the Norwegian Polar Institute

  Oxford, UK, March 29, 2007 - Global publisher, Wiley-Blackwell, which is part of John Wiley & Sons Inc., today announced publication of Polar Research, Issue 1, Volume 26, on behalf of the Norwegian Polar Institute (NPI).

 • NorACIA med nye nettsider

  NorACIA – det norske oppfølgingsprogrammet i kjølvannet av Arctic Climate Impact Assessment – har fått nye nettsider. Her kan du for eksempel få informasjon om og melde deg på aktuelle fagmøter eller kanskje du ønsker å lese rapporter fra de mange utredningene som publiseres straks de er ferdigstilt og godkjent.

 • Artikkel om sjøistykkelse på Svalbard i glasiologisk tidsskrift

  I neste nummer av «Annals of Glaciology» har en nåværende og en tidligere forsker ved Norsk Polarinstitutt skrevet en artikkel om istykkelsen i tre fjorder på Svalbard.

 • Ann Kristin Olsen styreleiar for Svalbards miljøvernfond

  Miljøverndepartementet har no oppnemnd styret for Svalbard miljøvernfond, og Ann Kristin Olsen har takka ja til vervet som styreleiar.

 • Nye namn på Svalbard

  Norsk Polarinstitutts namnekomité har vedteke nokre nye stadnamn på Svalbard; Tjukkholmen og Riggbekken. «Namnlausvatnet» er blant dei namna som ikke lenger er godkjende.

 • Isbjørn på seljakt

  Under feltarbeid på Svalbard må man være forberedt på mye. Sommeren 2006 fikk en gruppe geologer fra Norsk Polarinstitutt oppleve isbjørnatferd det er de færreste forunt å få se.

 • Polaråret er åpnet

  Nå er det i gang - over 60 nasjoner og mer enn 50 000 forskere setter spesielt fokus på polarforskning. Det er femti år siden siste polarår, Det internasjonale geofysiske år, som bl.a. ledet til Antarktistraktaten. 1. mars 2007 ble åpningen markert i Oslo, Tromsø og i Longyearbyen.

 • Statsministeren besøker Sydpolen i 2008

  Ett av de største prosjektene under Det internasjonale polaråret er en norsk-amerikansk klimaekspedisjon mellom den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land og Sydpolen. Statsministeren vil møte ekspedisjonen på Sydpolen når den ankommer.

 • Sjøer under isen i Antarktis kan ha større betydning enn tidligere antatt

  Forskere har tidligere trodd at innsjøene under isen i Antarktis var mer eller mindre stillestående. Nå viser det seg at vannet mange steder er i bevegelse, og at det påvirker iskappen over.

 • Den svenske statsministeren til Svalbard

  Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt besøkte Ny-Ålesund denne uka, men besøket ble noe kortere enn planlagt grunnet dårlig vær.

 • Isbreene på Svalbard minker raskere enn tidligere

  Ferske forskningsresultater fra Norsk Polarinstitutt viser at isbreene minker stadig raskere på Svalbard. Utviklingen er i takt med de høye sommertemperaturene som er målt i Longyearbyen. Også mindre snø om vinteren bidrar til at breene blir mindre.

 • Nye innsjøer oppdaget i Antarktis

  Forskere har oppdaget fire store innsjøer under flere kilometer tykk is i Antarktis. Vannet har sannsynligvis ligget urørt i flere millioner år, og ingen vet hva som kan skjule seg av liv under isen.

 • Nye frimerke i høve Polaråret

  Det internasjonale Polaråret opnar 1. mars 2007. Klimaendringane gjer året ekstra aktuelt, og norske forskarar vil få ei sentral rolle. Posten gir derfor i høve Polaråret ut eit miniatyrark med to frimerke.

 • Polarinstituttet lanserer Cruisehåndbok for Svalbard på nett

  En ny cruisehåndbok på nett lanseres i dag i Longyearbyen. Formålet er å gi kvalitetssikret informasjon om naturforhold, historie og kulturminner til publikum som ferdes langs Svalbards kyster med båt.

 • Stor nedgang i polarmåkebestanden på Bjørnøya

  Tellinger foretatt av forskere ved Norsk Polarinstitutt viser at det har vært en nedgang på hele 65% for perioden 1986 til 2006.

 • «Hot paper» om miljøgifter i topp-predatorer i Arktis

  En artikkel om miljøgifter i isbjørn og polarmåke der tre av Polarinstituttets forskere er medforfattere, er blant de mest siterte artikler i verden de siste to månedene.

 • Nytt nettsted: Miljøstatus Svalbard

  I samarbeid med Sysselmannen på Svalbard lanserer Norsk Polarinstitutt nettstedet Miljøstatus Svalbard i dag.

 • Varsler forvaltningsplaner for Norskehavet og Nordsjøen

  Miljøvernminister Helen Bjørnøy starter nå arbeidet med en nasjonal helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Norge skal samtidig være pådriver for å få til en internasjonal plan for hele Nordsjøen.

 • Norge tiltrer avtale om vern av sjøfugl i Antarktis

  Norge tiltrer den internasjonale avtalen om vern av albatrosser og petreller. - Norge har et klart miljøansvar for sørlige polarområder hvor disse sjøfuglene har sine leveområder, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

 • Ingen skader på miljøet etter begrenset oljeutslipp fra hurtigruta i Antarktis

  Etter M/S Nordkapps grunnstøting 1. februar, ble det meldt om et begrenset utslipp av marin diesel. Det er nå ikke lenger spor av utslippet og det er heller ingen tegn på skader på dyrelivet.

 • Hurtigrutas grunnstøting i Antarktis

  Alle observasjoner tyder på at det ikke er blitt varig påvirkning av miljøet i Antarktis etter at hurtigruteskipet M/S Nordkapp grunnstøtte ved Deception Island 30. januar.

 • Ny doktorgrad ved Polarinstituttet: Vertikalblanding i iskantsonen i Barentshavet

  Arild Sundfjord avholdt fredag 12. januar 2007 sin disputas på Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen hvor han forsvarte sin avhandling med tittel «Vertical mixing in the marginal ice zone of the Barents Sea Spatial and temporal variation of oceanic turbulence – observations and numerical model experiments».

 • J. Kr. Tornøes bilder

  55 historiske bilder er gitt i gave til Norsk Polarinstitutt av Gunnar Tornøe, sønn av kaptein og historiker J. Kr. Tornøe som blant annet var opptatt av Grønlandssaken.

 • Odd Dahls bilder

  Høsten 2006 mottok Polarinstituttet en samling bilder etter Odd Dahl som deltok på Maudferden.

 • Tara - på forskningsferd over Polhavet

  Den franske seilbåten Tara er frosset inn i den flerårige isen i Det arktiske basseng, hvor det foretas kontinuerlige målinger av sjøisen. Dette er en del av EU-forskningsprosjektet DAMOCLES, som bringer sammen mer enn 45 institusjoner for å utvikle et observasjons- og overvåkningssystem for hav, atmosfære og is i Arktis. Gjennom DAMOCLES er Norsk Polarinstitutt involvert i sjøis-målinger i Ishavet.

 • Doktorgrad for forsker på Polarinstituttet

  Tobias Tamelander har avholdt sin disputas på Norges Fiskerihøyskole, Universitetet i Tromsø, 19. januar 2007. Tobias Tamelander har vært tilknyttet forskerskolen i ARCTOS, hvor Norsk Polarinstitutt er en deltaker, og er en av de første studentene derfra som disputerer.

 • Finansieringsmuligheter

  ARCFAC (The European Centre for Arctic Environmental Research) tar nå imot nye søknader, med første søknadsfrist satt til 31. januar 2007.

 • Det internasjonale polaråret 2007-08

  1. mars 2007 var det i gang: 60 nasjoner og minst 50 000 forskere gjør en ekstra innsats for polarforskning. Norsk Polarinstitutt har en sentral rolle i den norske polarår-satsingen og samarbeider også bredt internasjonalt.

 • Verdens miljøverndag 2007

  Verdens miljøverndag markeres første uke i juni 2007, med fokus på klimaendringer og is som smelter. Arrangementene i Tromsø starter søndag 3. juni med økumenisk gudstjeneste i Ishavskatedralen, utstillingsåpning og festforestilling i KulturHuset. En konferanse om temaet Is som smelter, blir arrangert i Tromsø fra 4. til 5. juni. Det planlegges dessuten folkefest, Grønn Frokost og ungdomsfilmfestival med fokus på klimaendringer.

 • Full fres i Antarktis

  Samtidig som 2003 var et jubileumsår for Norsk Polarinstitutt som institusjon, var det også et merkeår for Antarktisvirksomheten. Det er ikke hvert år det freses is for å lage flystripe, en miljøvernminister besøker kontinentet eller at Norge bestemmer seg for å drive helårig forskningsvirksomhet i Dronning Maud Land.

 • Norsk Polarinstitutt og Polaråret

  Det internasjonale polaråret går fra 1. mars 2007 til 1. mars 2009, slik at det dekker fulle sesonger både i nord og i sør. Norsk Polarinstitutt deltar aktivt med forskning, logistikk og formidling.

 • Polar Research fyller 25 og har fått ny nettside og utseende

  Norsk Polarinstitutt har gått sammen med forlagshuset Blackwell Publishing for å heve profilen til NPs internasjonale og fagfelle-kommenterte tidsskrift Polar Research. Redaksjonen er fremdeles lokalisert til Polarinstituttet i Tromsø, men har fått tilsluttet seg et større internasjonalt redaksjonelt utvalg som vil sikre videre sterk faglig utvikling av journalen.