Ingen skader på miljøet etter begrenset oljeutslipp fra hurtigruta i Antarktis

Etter M/S Nordkapps grunnstøting 1. februar, ble det meldt om et begrenset utslipp av marin diesel. Det er nå ikke lenger spor av utslippet og det er heller ingen tegn på skader på dyrelivet.

Pressemelding:

Utslipp fra hurtigruta i Antarktis: Ingen skader på miljøet

Norsk Polarinstitutt, som er myndighet etter det norske miljøregelverket for Antarktis, fikk rapport fra Hurtigruten Group ASA om en lekkasje av anslagsvis 500-750 liter lett dieselolje som oppsto da det pga. faren for utslipp ble overført dieselolje fra skadde tanker om bord til tanker som ikke var skadd. Det ble konkludert med at et utslipp av et så begrenset omfang av marin diesel normalt ikke vil utgjøre en trussel for miljøet, men det var bekymring pga. at uhellet skjedde ved Deception Island som har en spesiell økologi.

Undersøkelser, analyser og observasjoner gjennomført av personellet på den spanske forskningsstasjonen Gabriel de Castilla på Deception Island og av ekspedisjons-personell om bord på flere cruiseskip, konkluderer med at det ikke lenger er spor av oljeutslippet på strendene eller i vannet ved Deception Island. Det er heller ikke observert tegn som tyder på at dyrelivet er skadet.

– Det er svært gledelig at grunnstøtingen ikke synes å ha fått konsekvenser for dette sårbare miljøet, sier seksjonsleder Birgit Njåstad ved Norsk Polarinstitutt.

På bakgrunn av de rapporter som har kommet inn, har Norsk Polarinstitutt vurdert situasjonen slik at det ikke kreves at det iverksettes ytterligere tiltak på stedet. Det vil imidlertid bli foretatt ytterligere undersøkelser i forbindelse med senere besøk av hurtigruten til Deception Island i inneværende sesong. I tillegg skal det gjennomføres undersøkelser i Maxwell Bay på King George Island, hvor M/S Nordkapp har ligget for anker siden torsdag i forrige uke. Dette gjøres for å sikre at eventuelle små lekkasjer i dette området ikke har påvirket miljøet rundt. Norske myndigheter vil fortsette å holde øye med utviklingen i etterkant av utslippet og gjennomføre nødvendige tiltak hvis det skulle bli behov for det. Så snart M/S Nordkapp ankommer Buenos Aires, Argentina, blir det avholdt sjøforklaring vedr. grunnstøtingen.

Kontakt seksjonsleder Birgit Njåstad, telefon 77 75 06 36 for nærmere informasjon