Olav Orheim utnevnt til ridder

Tidligere direktør ved Norsk Polarinstitutt, Olav Orheim, er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han hedres for sin innsats innenfor polarforskning, og for å ha satt miljøspørsmål på dagsordenen.

Olav Orheim

Olav Orheim Foto: Y. O. Sæbbe

Olav Orheim var direktør ved Norsk Polarinstitutt i to åremålsperioder (fra 1993 til 2005), og har vært med på oppbyggingen av Polarmiljøsenteret og Polaria i Tromsø. Han har også hatt en fremtredende rolle innen norsk forskning i Arktis og Antarktis, noe ordensrådet har lagt vekt på i sin utnevnelse. Hans innsats for å styrke det internasjonale samarbeidet og å få satt miljøspørsmål på dagsorden berømmes.

Dekorasjonen ble overrakt av fylkesmann Oddvar J. Flæte i Sogn og Fjordane ved et arrangement på Bremuseet i Fjærland torsdag 19. juli.