Norsk feltstasjon tatt av naturkreftene ved Antarktis

Norsk Polarinstitutts feltstasjon på Bouvetøya – ei lita isdekt øy nord for Antarktiskonvergensen – vises ikke lenger på satellittbilder. Det er sannsynlig at stasjonen har måttet gi tapt for ekstreme naturkrefter.

Feltstasjonen

Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

Feltstasjonen, som er et containerbygg på 36 kvadratmeter, ble satt opp i 1996 på en rasmorene i området Nyrøysa. I 2006 var det et jordskjelv i havet utenfor Bouvetøya som ble registrert til 5,5 på Richters skala av European Mediterranean Seismic Center i Strasbourg i Frankrike. En mulig årsak til at stasjonsbygningen og en mindre container nå er borte, er at jordskjelvet har svekket barduneringen og fundamenteringen. Under ekstreme vinterstormer kan dermed feltstasjonen ha blåst på havet.
Norske forskere har jevnlige feltopphold på Bouvetøya for å studere næringsstrategier hos og utbredelse av pelssel- og pingvinbestandene. Overvåkingen er en del av et internasjonalt overvåkingssprogram (CCAMLR Ecosystem Monitoring System – CEMP) for det antarktiske marine økosystem og er en høyt prioritert oppgave i norsk Antarktisforskning. Overvåkingen inngår også i en forskningsavtale mellom Norge og Sør-Afrika. Det er dessuten montert en automatisk værstasjon på øya som gjør den til et viktig målepunkt for bruk i værvarsling for havområdene.

Bouvetøya er et lite stykke norsk land på den andre siden av kloden som regnes som verdens mest isolerte sted. Vulkanøya ble erklært norsk territorium da medlemmer av den første norske Norvegia-ekspedisjonen gikk i land og plantet det norske flagget i 1927. Den ble definert som norsk biland i 1930. Bouvetøya ble fredet som naturreservat i 1971. Det er hovedsakelig pelssel, pingviner og sjøfugl som lever her.