Rekordstor norsk aktivitet i Antarktis

Med unntak av hvalfangstperioden i forrige århundre har den norske aktiviteten i Antarktis aldri vært så høy som nå. Norsk Polarinstitutt har akkurat nå folk spredd på hele fem forskjellige deler av kontinentet.

Hurtigruta i Antarktis

Foto: B. F. Johansen / Norsk Polarinstitutt

- Den høye norske tilstedeværelsen i Antarktis skyldes at vi nå har stor forskningsaktivitet i området, sier Bjørn Fossli Johansen, avdelingsdirektør for miljø- og kartavdelingen ved Norsk Polarinstitutt.

Det er prosjekter tilknyttet Det internasjonale polaråret som er hovedgrunnen til at den norske aktiviteten i området for tiden er så høy.

- Vi har folk på den norske feltstasjonen Troll og på Antarktistraversen som er på vei til Sydpolen. Videre har vi en person på den franske forskningsstasjonen Dumont d`Urville og en person er på vei til Bouvetøya. I tillegg en person som er inspektør om bord på hurtigrutene "Nordnorge" og "Fram", som er ved Antarktis-halvøya, opplyser Fossli Johansen.

Norsk Polarinstitutt er utøvende miljømyndighet for den norske aktiviteten i Antarktis. Det betyr at Norsk Polarinstitutt med mellomrom utfører inspeksjoner om bord på de norske cruiseskipene som går mellom Sør-Amerika og Antarktishalvøya. I sommersesongen er det til enhver tid cirka 30 cruiseskip i området og tre av skipene er norske. Norge har cirka 25 prosent av passasjermassen på disse båtene.

- Tilsyn med cruiseskipene vil bli trappet opp i årene framover. Grunnstøtingen av hurtigruta ”Nordkapp” i forrige sesong og forliset av ”Explorer” tidligere i høst, vektlegger behovet for inspeksjoner, understreker Fossli Johansen.

Den internasjonale aktiviteten i Antarktis er generelt høy for tiden. Som et verktøy for å gi folk mulighet til å se Antarktis og området rundt Sydpolen er det utviklet en mosaikkløsning (Landsat Image Mosaic Of Antarctica – LIMA). LIMA er den første løsningen med ekte satellittbilder som gir fargebilder og høyoppløselige bilder av Antarktis. LIMA er laget som en del av det internasjonale polaråret.