Vær, vind og aktivitet på Bouvetøya

Området der feltstasjonen på Bouvetøya stod, er rast ut i havet, melder forskere fra Norsk Polarinstitutt som for tiden oppholder seg på øya. Les deres rapport fra den andre siden av kloden som regnes som verdens mest isolerte sted.

Bouvetøya

Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

CEMP

Forskere fra Norsk Polarinstitutt oppholder seg nå på Bouvetøya i forbindelse med det internasjonale overvåkningsprogrammet CEMP. Foto: Norsk Polarinstitutt

I høst viste satellittbilder at Norsk Polarinstitutts feltstasjon på Bouvetøya – ei lita isdekt øy nord for Antarktiskonvergensen – var borte, men at værstasjonen var intakt. Det er derfor mulig at stasjonen var blåst på havet. Nå er imidlertid også grunnen den sto på og en værstasjon i nærheten rast ut i havet.

Før jul dro forskere fra Norsk Polarinstitutt til Bouvetøya, og de melder om at stedet der feltstasjonen og værstasjonen stod, er rast ut og tatt hele området med seg. Ekspedisjonsgruppen har derfor etablert leir i et annet område på øya.

Norske forskere har jevnlige feltopphold på Bouvetøya for å studere næringsstrategier hos og utbredelse av pelssel og pingvinbestandene. Overvåkingen er en del av et internasjonalt overvåkingsprogram (CCAMLR Ecosystem Monitoring System – CEMP) for det antarktiske marine økosystem og er en høyt prioritert oppgave i norsk Antarktisforskning. Sist forskere fra Norsk Polarinstitutt besøkte Bouvetøya var i 2001, men i forbindelse med Antarktisekspedisjonen i 2003/2004 var ekspedisjonsmedlemmer fra Norsk Polarinstitutt iland på øya.

Bouvetøya regnes som verdens mest isolerte sted. Vulkanøya ble erklært norsk territorium da medlemmer av den første norske Norvegia-ekspedisjonen gikk i land og plantet det norske flagget i 1927.

Feltstasjonen, som er et containerbygg på 36 kvadratmeter, ble satt opp i 1996 på en rasmorene i området Nyrøysa. I 2006 var det et jordskjelv i havet utenfor Bouvetøya som ble registrert til 5,5 på Richters skala av European Mediterranean Seismic Center i Strasbourg i Frankrike.

Øya er på denne tiden okkupert av noen titusener pelssel, en del pingviner og noen hundre elefantseler.