Olav Orheims bildesamling

Norsk Polarinstitutt har fått en bildesamling av dr. Olav Orheim fra hans forskningsvirksomhet gjennom mange år. Orheim var direktør ved Norsk Polarinstitutt fra 1993 til 2005 og har vært tilknyttet instituttet i mange år forut for dette som forsker og ekspedisjonsleder. I 2007 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for polarforskningen.

Olav Orheim

Olav Orheim.

South Pole-Queen Maud Land Traverse

South Pole-Queen Maud Land Traverse. Foto: Olav Orheim

Deception Island

Deception Island.

Olav Orheim

Olav Orheim var ekspedisjonsleder på de fem første NARE-ekspedisjonene.

Bildesamlingen består av ca. 1300 fargedias med motiver fra Arktis og Antarktis. Det er bilder fra Svalbard og Grønland, men hovedsakelig inneholder samlingen bilder fra Antarktis.

Det finnes bilder fra den amerikanske ekspedisjonen i 1965 «South Pole – Queen Maud Land Traverse». Norsk Polarinstitutt deltok med en forsker, og Olav Orheim var med på 2. etappe av traversen som var delt opp i tre etapper og gikk over fire år. Tre kjøretøyer traverserte det antarktiske kontinent fra Sydpolen til sentrale deler av Dronning Maud Land. Hovedprogrammet for ekspedisjonen var å måle høyder over havet og istykkelser. Orheims oppgave var å undersøke skavlenes (sastrugienes) form og dannelse samt å gjøre meteorologiske observasjoner. Disse bildene er spesielt interessante i forbindelse med Det internasjonale polaråret 2007–2008.

Et av de store prosjektene i Polaråret er «Norwegian – U.S. Scientific Traverse of East Antarctica» som startet i november 2007 og har som mål å undersøke endringer i ismassen i Dronning Maud Land for å forstå hvilken rolle Antarktis spiller i det globale klima. Ekspedisjonen vil bevege seg i noen av de samme områdene som «South Pole – Queen Maud Land Traverse» opererte i, og det vil bli gjort vitenskapelige undersøkelser på noen av de samme stedene. «Utilgjengelighetens Pol» og «Plateau Station» hvor traversen på 60-tallet hadde stasjoner, er steder «Norwegian-U.S. Scientific Traverse of East Antarctica» også vil stasjonere.

Olav Orheim tok sin doktorgrad ved Institute of Polar Studies i Ohio, USA. I den forbindelse var han på Deception Island i fire sesonger i perioden 1968 til 1972, og det finnes flere bilder i samlingen fra forskningsarbeidet han utførte der. Han forsket på hvordan breene reagerte på vulkanismen og studerte variasjoner i breenes massebalanse 300 år bakover i tid. Han baserte sine undersøkelser på snittprøver tatt fra to breer som ble gjennomskåret av vulkanutbruddene i 1969 og 1970.

Den største delen av samlingen er bilder fra NARE-ekspedisjonene (Norwegian Antarctic Research Expeditions) fra oppstarten i 1976 til 1993.

Ekspedisjonene ble organisert av Norsk Polarinstitutt og ledet av Orheim. Forskere og ingeniører fra en rekke norske forskningsinstitusjoner deltok på ekspedisjonene. Ofte var ekspedisjonene delt inn i et landparti og et marint parti. På Dronning Maud Land var det forskningsaktivitet på Riiser- Larsenisen hvor det ble gjort geofysiske og glasiologiske undersøkelser, og i Vestfjella og Mülig-Hoffmannfjella hvor det ble gjort forskningsarbeid innenfor geofysikk, geologi og biologi. Det ble gjennomført tokt med forskningsskip i Weddellhavet og utført glasiologiske undersøkelser av flytende isbarrierer og isfjell samt oseanografiske og marinbiologiske studier av havet. Bouvetøya ble kartlagt og undersøkt, og i 1978 ble det satt opp en meteorologisk stasjon på øya som var bemannet i to måneder. I en sesong inkluderte forskningsprogrammet også undersøkelser av reinsdyr og hvalfangslevninger på Sør-Georgia. I sesongen 1989-90 ble Troll Forskningsstasjon etablert i Jutulsessen i Gjelsvikfjella på Dronning Maud Land.

Bildesamlingen gir et unikt innblikk i norsk Antarktisforskning gjennom de siste førti år. Samlingen er innsamlet, registrert og bearbeidet som en del av Det internasjonale polarår-prosjektet «From IGY to IPY: Photo documentation of Norwegian scientific research during the last 50 years».

Alle bilder Norsk Polarinstitutt mottar blir oppbevart i klimaregulerte lokaler som sikrer en lengst mulig levetid for bildene. Dr. Olav Orheims bildesamling er digitalisert og er å finne i vårt bildearkiv i nummerserien NP020017-NP021040.