Kongelig forskningstokt i polarisen

Tronarvingene fra Sverige, Danmark og Norge er på Svalbard denne uka i forbindelse med Polaråret. I fem dager skal de kongelige være med forskere ombord på det svenske forskningsfartøyet I/B Oden. Torsdag møtte forskere fra Norsk Polarinstitutt tronarvingene i Ny-Ålesund.

De skandinaviske tronarvingene

De skandinaviske tronarvingene i Ny-Ålesund for å lære om Polaråret. Foto: G. W. Gabrielsen/Norsk Polarinstitutt

Skandinaviske tronarvinger med Kim Holmén

Skandinaviske tronarvinger på forskningsbesøk i Ny-Ålesund. Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Ida B. Øverjordet

Ida B. Øverjordet, PhD student på NTNU fikk anledning til å presentere sitt kvikksølvprosjekt (som en del av COPOL) for de kongelige i Marine labben's kjølerom. Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Johan Strøm

Norsk Polarinstitutts Johan Strøm forklarer om CO2 og partikler i atmosfæren, under besøk på Zeppelinstasjonen. Foto: K. Holmén / Norsk Polarinstitutt

Skandinaviske tronarvinger med Kim Holmén og Geir W. Gabrielsen

Kim Holmén og Geir Wing Gabrielsen (begge fra Norsk Polarinstitutt) fikk anledning til å snakke nærmere med tronarvingene under besøket på Svalbard. Foto: O. Orheim

De skandinaviske tronarvingene var nylig på forskningsbesøk i Ny-Ålesund.

Forskningsdirektør Kim Holmén fra Norsk Polarinstitutt holdt foredrag om Ny-Ålesund som forskningsplattform og dens rolle for internasjonal forskning og Polaråret, mens forsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt presenterte Polarårprosjektet COPOL (en studie av miljøgifter i et økosystems perspektiv).

De kongelige fikk også besøke Zeppelinstasjonen, hvor representanter fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) formidlet om klimastudier.

Forskerne i Ny-Ålesund rapporterer om et hyggelig og svært velykket besøk av de kongelige, som tydelig satte stor pris på besøket, var godt forberedt og stilte interessante spørsmål.

- Alle tronarvingene viste stor interesse, og det er tydelig at vår egen kronprins har god kunnskap om klimaproblemene og er opptatt av handling, sier forsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt etter sitt møte med de kongelige.

Det er Kronprinsesse Victoria av Sverige som har tatt initiativ til en felles reise til Svalbard med Kronprins Frederik av Danmark og Kronprins Haakon i forbindelse med Polaråret.

Tronarvingene er alle tre beskyttere for Polaråret i henholdvis Sverige, Danmark og Norge.

Under oppholdet fikk forskerne anledning til både å snakke om og vise fram den ekstraordinære innsatsen de gjør i og rundt Svalbard under Polaråret.

Kronprinsene og Kronprinsessen gikk om bord i I/B Oden i Longyearbyen lørdag kveld. Tronarvingene ankom Ny-Ålesund torsdag 26. juni returnerte til Longyearbyen fredag 27., der Kronprinsesse Mette-Marit sluttet seg til dem.


Det internasjonale polaråret 2007-2008 er det fjerde i sitt slag i løpet av 125 år. Forskningsressurser fra over 60 land koordineres i et krafttak for å øke vår kunnskap om Arktis og Antarktis.