Samlet inn 2000 marine prøver

Under sommerens COPOL-tokt med forskningsskipet «RV Lance» ble det samlet inn mer enn to tusen marine prøver som skal analyseres for nye og gamle miljøgifter.

Marine prøver

Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Fangst av zooplakton

Fangst av zooplakton ved bruk av en Multisampler. Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Atlantisk torsk, polartorsk, lodde, sild, gapeflyndre og ulke

Fangst av Atlantisk torsk, polartorsk, lodde, sild, gapeflyndre og ulke. Alle tatt i garn i Liefdefjorden. Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Haakon Hop og dykkerteam

Forsker Haakon Hop fra Norsk Polarinstitutt og hans dykkerteam returnerer til RV Lance etter å ha gjennomført dykking i Liefdefjorden. Foto: G. W. Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

COPOL (Contaminants in Polar Regions) er en del av Det internasjonale polaråret. Prosjektet har som hensikt å studere og sammenligne opptak og transport av miljøgifter i næringskjeder som finnes i ulike vannmasser (atlantisk og arktisk vann).

Den norske delen av COPOL er et samarbeid mellom institutter tilknyttet Polarmiljøsenteret (POMI), Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS) og NTNU. Prosjektet ledes av professor Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt.

Hele 2000 marine prøver ble tatt under toktet som pågikk på Svalbard i sommer. Forskerne gjorde flere interessante funn.

- Vi var meget overrasket av å finne både lodde, sild, hyse, gapeflyndre, atlantisk torsk og steinbit i en «kald» fjord, Liefdefjorden, som ligger på nordsiden av Svalbard, forteller Geir Wing Gabrielsen.

Marine prøver fra havbunnen, og fra den pelagiske delen (plankton og fisk) samt sjøfugler fra denne «kalde» fjorden (Liefdefjorden) skal nå analyseres for å sammenlignes med tilsvarende prøver fra en «varm» fjord (Kongsfjorden).

Tilsammen var det over 20 personer pluss mannskapet som reiste fra Longyearbyen til Liefdefjorden med RV Lance. Det var representanter fra ulike institusjoner i Polarmiljøsenteret (Norsk Polarinstitutt, NILU, Akvaplan-niva og NIVA), Havforskningsinstituttet, NTNU/SINTEF og Univertsitetet i Tromsø, samt observatører og journalister.