Nyhetsarkiv: 2009

 • Miljøgifter – meir komplekse samanhengar enn vi trudde

  Nivåa av ureining i ringsel frå Austersjøen er 10–15 gonger høgare enn i ringsel frå Svalbard. Ein ny doktorgradsstudie samanliknar miljøgifteffektar i ringsel frå desse to havområda.

 • Polar Research in Tromsø 2009

  Denne årlige publikasjonen beskriver forsknings- og undervisningsaktiviteten hos Tromsøbaserte institusjoner innen polarforskning.

 • Slik fungerer systemet med klimakvoter

  Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? En ny animasjonsfilm fra SFT og Klimaløftet gir deg svaret.

 • Rapporten Melting snow and ice presentert på klimamøtet i København

  Tidlegare visepresident i USA, Al Gore, og utanriksminister Jonas Gahr Støre presenterte i dag ein global rapport om issmelting på eit arrangement under FNs klimatoppmøte i København (COP 15). Norsk Polarinstitutt med sitt senter for is, klima og økosystem (ICE) har leia arbeidet og gjeve ut issmeltingsrapporten.

 • Havet under Fimbulisen er stabilt kaldt

  Det varme dypvannet utenfor Fimbulisen strømmer ikke direkte inn under isbremmen.

 • Professor emeritus Harald Svendsen har gått bort

  Harald Svendsen døde 30. november 2009. Han levde et langt og innholdsrikt liv og ble 72 år gammel. Harald var Professor emeritus ved Geofysisk Institutt, Universitetet i Bergen. Han var også Professor II ved Norsk Polarinstitutt og Universitet i Tromsø.

 • Felles norsk-russisk miljøstatusrapport for Barentshavet lagt fram for første gang

  Miljøtilstanden i Barentshavet er i store trekk tilfredsstillende. Det knyttes likevel bekymringer til effekter av klimaendringer, pågående spredning av fremmede arter, skader på grunn av tråling og fremdeles lavt nivå på noen kommersielle fiskebestander på grunn av tidligere intensivt fiske. Det ventes betydelig økning i petroleumsvirksomhet og skipstrafikk.

 • Rødlistearter på Svalbard

  Artsdatabanken utgir en serie faktaartikler om miljøforhold og påvirkningsfaktorer på rødlistearter i ulike hovednaturtyper, og har nå publisert en artikkel om truede arter på Svalbard.

 • Framme ved første boreområde

  I fire dager har ICE-Fimbulekspedisjonen sakte, men sikkert, tatt seg inn på Jutulstraumen i Antarktis og til området som blir det første borestedet (M1). Den siste delen av ruta gikk gjennom en smal passasje mellom sidekanten på Jutulstraumen i vest og iskollen i øst. Satellittbilder viser at dette er områder med bresprekker, og radaren som kjørte først i vogntoget bekreftet det.

 • Seminar om Antarktistraktaten

  I forbindelse med markeringen av 50-årsjubileet for Antarktistraktaten vil forskningsprosjektet ”Norsk polarpolitikk” invitere til et miniseminar 15. desember på Polarmiljøsenteret. Fokuset vil være Norges forhold til dette spesielle politiske regime – som i snart femti år har regulert virksomheten i Antarktis.

 • Framme!

  I dag kom ekspedisjonen fram til M1, der det første hullet skal smeltebores. Turen hit var strabasiøs.

 • Fem målestasjoner etablert på Fimbulisen

  De første fem av mange målestasjoner for radarene er på plass. Om en måned er glasiologene tilbake og kan se hva som har skjedd med isen i mellomtiden.

 • Blir Fimbulisen mindre eller større?

  Svaret på dette skal ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen jobbe i to måneder med ute på isbremmen i Dronning Maud Land, Antarktis. Resultatet vil påvirke prognosene for havnivået i framtida. I dag forlot ekspedisjonen Trollstasjonen.

 • Antarktisekspedisjon bruker klimadata fra sel

  Smelter Fimbulisen i Antarktis? I dag reiser forskere ut på to måneders ekspedisjon for å finne svaret. Elefantseler utstyrt med satellittsendere har skaffet unike klimadata som forskerne bygger på.

 • Rop fra Arktis: Arrangement i Tromsø Domkirke søndag 22. november

  I uka 22. til 29. november vil det være en serie med arrangementer i de norske domkirkene med fokus på klimaspørsmål i forkant av klimatoppmøtet i København i desember. Tromsø Domkirke er først ut og inviterer til en klimasamtale søndag 22. november kl. 20.

 • Tilbake til samme område – 50 år etter

  På slutten av femtitallet deltok Norge med en treårig vitenskapelig ekspedisjon til det samme område som ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen nå skal forske i. Mye er forandret siden den gang.

 • Sot kan gjøre Svalbard varmere

  Forskning viser at det finnes sot i både luft og snø på Svalbard. Flere steder er sotnivået så høyt at snøen smelter fortere.

 • En ny bildemosaikk av Fimbulisen

  En mosaikk av høyoppløselige bilder er satt sammen til et detaljert bilde av Fimbulisen.

 • Deltakerne fra ICE-Fimbulisen-ekspedisjonen samlet på Troll

  ICE-Fimbulisen - fra topp til tå er et stort forskningsprosjekt om klimaet i Antarktis, og hvilke virkninger klimaet der kan få for resten av kloden. Elleve deltakere er nå samlet på den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land for å gjøre de siste forberedelsene før de drar ut i isen.

 • Isfjell kolliderer med Fimbulisen

  Isfjellet B15K, en del av det store isfjellet B15 som brakk av fra Ross isbremmen i april 2000, er i ferd med å kollidere med Trolltunga.

 • Ekspedisjonen snart i gang

  Klimaekspedisjonen til Fimbulisen starter om et par uker, men allerede i helga reiser ekspedisjonsleder Ole Anders Nøst og sikkerhetsansvarlig Harvey Goodwin til Antarktis.

 • UTSTILLING: Polarforskning og polart landskap - utstilling på Polaria

  To fotografer stiller ut foto tatt under glasiologisk feltarbeid på Svalbard og på forskningstokt i havområdene rundt Svalbard. Utstillinga åpner på Polaria i Tromsø 30.oktober kl. 15.00.

 • Farlig på toppen

  Miljøgifter forårsaker stress som igjen fremskynder dødelighet hos sjøfugl, viser en ny doktorgradsstudie av Kjetil Sagerup ved Norsk Polarinstitutt.

 • Hurtigruteseminaret 2009: Nordnorske bygder og klimautfordringen – bare utfordring eller nye muligheter?

  NorACIA og Bioforsk Nord arrangerer seminar ombord på Hurtigruten 30. november til 1. desember, der blant annet to delutredninger fra NorACIA skal presenteres.

 • Nalân Koç – leder av Senter for is, klima og økosystemer (ICE)

  Nalân Koç er ansatt som leder av Norsk Polarinstitutts senter ICE (Ice, Climate & Ecosystems). ICE skal utvikles til et nasjonalt kompetansesenter for is - og klimaforskning og miljøovervåking av polarområdene, og har som mål å bli verdensledende innenfor fagområdet.

 • Geir Wing Gabrielsen får årets Nansenbelønning

  Geir Wing Gabrielsen – forsker ved Norsk Polarinstitutt – er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for polarforskning i 2009. Grunnen er at Gabrielsen fremstår som en nestor innen arktisk økotoksikologi, er faglig produktiv og en meget samfunnsbevisst forsker som deltar i nasjonal og internasjonal media.

 • Enighet om at klimaendringer truer isbjørn

  I mars ble det holdt et partsmøte i Tromsø for de fem nasjonene som har isbjørn i sine territorier.

 • Minnestøtte over polarhelt

  Eivind Astrup (1871–1895) var en norsk polarforsker og oppdager. Han deltok i Robert E. Pearys to ekspedisjoner til Grønland, kartla Nordgrønland og påviste at Grønland er en øy. Astrup beskrev inuittsamfunn og deres levevis med stor respekt. Nå er minnestøtten over polarhelten gjenreist øverst i Folldal – med utsikt mot Dovrefjell og Snøhetta.

 • Uvanlig isbjørnobservasjon

  En britisk turist på cruise rundt Svalbard har tatt et bilde av en isbjørnunge som rir på ryggen til moren - et blinkskudd som nå går verden rundt. Den uvanlige atferden kan ha en naturlig forklaring.

 • Internasjonal polaruke 5. – 9. oktober

  Polaråret 2007-08 er overstått, men aktivitetene fortsetter rundt om i verden. Fra 5. til 9. oktober arrangeres en internasjonal polaruke med fokus på blant annet rekruttering av nye partnere og på aktiviteter for skoleelever.

 • Migrasjon øker risiko for miljøgifteksponering

  En ny masterstudie viser at migrasjon og overvintringssted kan ha stor betydning for miljøgiftnivåene hos hvitkinngås og kortnebbgås.

 • Kartbutikken.no overtar salg av Svalbardkart

  Topografiske kart over Svalbard kan du nå enkelt bestille fra nettbutikken Kartbutikken.no.

 • Første fagrådsmøte i ICE

  Onsdag 23. september hadde fagrådet i ICE (senter for is, klima og økosystemer) sitt første møte. Fagrådet er oppnevnt av Miljøverndepartementet og oppnevnelsen gjelder for tre år.

 • Forskerkveld fredag 25. september

  Som en del av Forskningsdagene 2009 inviterer Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø til gratis foredrag på Nerstranda senter og Skarven Bar. På Nerstranda senter får publikum mulighet til å møte forskere som jobber med plankton, sjøfugl, miljøgifter og mer, mens det på Skarven blir populærvitenskapelig mini-seminar med utgangspunkt i havet og kysten.

 • Elever demonstrerte labøvelser

  Under åpningen av nettstedet fikk forskerne god hjelp av skoleelver.

 • Nytt nettsted om elev-klimaforskning

  Eventyrer Børge Ousland og direktør Jan-Gunnar Winther fra Norsk Polarinstitutt åpnet i dag et nytt nettsted for en stor forskningsekspedisjon til Fimbulisen i Antarktis. Nettstedet har som mål å øke klimainteressen og -kunnskapen hos alle landets naturfagelever på ungdomsskolenivå.

 • Boklansering i Longyearbyen 25. og 26. september

  Kirsti Blom og Åshild Ønvik Pedersen lanserer sin nye barnebok om Svalbardrypa på Svalbard Museum fredag 25. september og i Longyearbyen Folkebibliotek lørdag 26. september. Boka er den femte i serien, og passer spesielt for barn mellom åtte og 12 år - men også for andre interesserte i alle aldersgrupper!

 • Velkommen til nettstedet Fimbulisen – åpner 18. september 2009

  Alle naturfagelever på ungdomsskolenivå i Norge kan følge forskningen på Fimbulisen i Antarktis via nettstedet.

 • Glasiologene på Fimbulisen

  Glasiologi er tradisjonelt et mannsdominert fagfelt, men alle glasiologene som reiser til Fimbulisen i høst er kvinner.

 • Ny bok: Økosystem Barentshavet

  Økosystem Barentshavet er en oppgradering fra den forrige Økosystem-boken fra 1991 (revidert 1994). Boken er spesielt rettet mot forskning, undervisning og forvaltning. Flere forskere og forvaltere fra Norsk Polarinstitutt har bidratt i boka.

 • Polarformidling fra nord og sør

  Polarinstituttets direktør, Jan-Gunnar Winther, planlegger sammen med kollegaene John Guldahl og Harald Dag Jølle to ulike ekspedisjoner de neste to årene. Først padletur til Nordpolen, deretter å følge i skisporene til Roald Amundsen til Sørpolen. Formidling av klimaendringer og polarområdenes betydning i forvaltning og for politikkutforming, er målsetningen for begge ekspedisjonene.

 • Ban Ki-moon på Svalbard

  FNs generalsekretær Ban Ki-moon legger hoveddelen av sitt Norgesbesøk denne uka til Svalbard. Der vil han få nær kjennskap til klimaendringene som skjer i Arktis.

 • Verdensledende på polarmiljøforskning

  En betydelig utvidelse av både antall ansatte og byggareal av Polarmiljøsenteret, hvor Norsk Polarinstitutt er lokalisert, skal være med å gjøre Tromsø til verdensledende innen polarmiljøforskning. Planene ble presentert i Tromsø i dag og får klar støtte fra Miljøvernminister Erik Solheim og resten av regjeringa.

 • Nytt lavår for havisen i Arktis

  Nye data fra juli viser at minimumsutbredelsen for havis i september vil bli lav, også i år. Det er heller ingen indikasjoner på at den minkende trenden vil snu.

 • Seminar om sot

  Nylig ble det arrangert et seminar i Tromsø om sot i snø, albedo effekter og klimapåvirkning.

 • Polarinstituttet samarbeider med Kina

  I to nye klimaprosjekter får forskere fra Norsk Polarinstitutt unike muligheter til å etablere samarbeid med Kina – og til bedre å forstå polare klimaprosesser.

 • Studerer nye og gamle miljøgifter hos ulike dyregrupper

  Det internasjonale polarår-prosjektet COPOL (Miljøgifter i polare marine økosystemer) gjennomfører i disse dager sitt siste tokt i Kongsfjorden og Liefdefjorden på Svalbard.

 • Ny mastergrad – Miljøgifter påvirker hormonnivået hos krykkje

  Tore Nordstad avsluttet nylig sin mastergrad med tittelen; «Effects of POPs on hormonal levels in Arctic breeding kittiwakes».

 • Følg svalbardrypenes hemmelige liv

  Ryper som hekker i et område om sommeren har etter at de er individmerket vist seg å forsvinne helt fra området når høsten kommer. Hvor tar de veien? Og hvor er de om vinteren? Med små og lette satellittsendere kan vi endelig få svar på svalbardrypenes hemmelige liv. Publikum kan også følge rypenes vandringer via en ny nettside.

 • Sjeldent hekkefunn på Svalbard

  Svartand er for første gang siden 1905 funnet hekkende på Spitsbergen.

 • Riksantikvaren har fredet Kinnvika

  Riksantikvaren har fattet vedtak om fredning av forskningsstasjonen Kinnvika på Nordaustlandet med hjemmel i svalbardmiljøloven.

 • Isbjørnmøte i København

  Det femtende møte i IUCN Polar Bear Specialist Group (PBSG) ble holdt i København i Danmark i sommer. PBSG består av forskere og ledere som representerer hver av de fem landene som undertegnet den internasjonale avtalen for bevaring av isbjørn i 1973.

 • 15 millioner år gammelt isdekke i ferd med å forsvinne

  Om tjue år kan sentrale deler av Polhavet i Arktis være isfritt deler av året for første gang på mellom 14 og 15 millioner år.

 • Følg forskningstokt på Svalbard

  En journalist fra forskning.no mønstrer den 16. juli på med Norsk Polarinstitutt sitt forskningsfartøy R/V Lance i Longyearbyen og derfra går kursen mot Ny-Ålesund. På veien skal forskerne studere det arktiske økosystemet, og journalisten skal daglig i en uke rapportere hva forskerne arbeider med.

 • Oljeuhell og marine økosystemer

  Leteaktivitet, utvinning og transport av olje- og oljeprodukter kan ha store konsekvenser for marine økosystemer. – Vi trenger en helhetlig, integrert og overordnet økosystembasert forvaltning av viktige havområder, konstaterer seniorrådgiver Cecilie H. von Quillfeldt fra Norsk Polarinstitutt.

 • Registrer dine sjøpattedyrobservasjoner i felt

  Norsk Polarinstitutts database for sjøpattedyrobservasjoner er nå klar i ny utgave, og folk som ferdes på Svalbard kan enkelt registrere sine observasjoner på internett.

 • Nytt informasjonssenter åpnet i Ny-Ålesund

  Det nye informasjonssenteret for besøkende i Ny-Ålesund ble offisielt åpnet 29.juni. Informasjonssenteret fokuserer særlig på Ny-Ålesunds rolle som senter for internasjonal forskning.

 • Sot fører til økt snøsmelting på Svalbard

  Den urene snøen rundt Longyearbyen skyldes både lokal og langtransportert forurensning, skriver forskere fra Norsk Polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard.

 • Mastergrad om «katte-parasitten» hos isbjørn

  Biolog Silje-Kristin Jensen har i sin nylig avsluttede mastergrad studert «katte-parasitten» Toxoplasma gondii hos isbjørn og sett på mulige smitteveier via sel og hval. Parasitten er kjent for å forårsake alvorlig sykdom hos både mennesker og dyr.

 • Miljøgift-cocktail – bakrus hos sjøfugler?

  Toppredatoren polarmåke sliter med høye nivåer av miljøgifter. Krykkje og lunde har mindre miljøgifter og viser ingen tegn til svekket immunforsvar. Det fastslår en ny doktorgradgrad fra Universitetet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt. Toppredatoren polarmåke sliter med høye nivåer av miljøgifter. Krykkje og lunde har mindre miljøgifter og viser ingen tegn til svekket immunforsvar. Det fastslår en ny doktorgradgrad fra Universitetet i Tromsø og Norsk Polarinstitutt.

 • Ny-Ålesund - symposiet 2009

  Norske og internasjonale forskere, politikere, bedriftsledere og representanter for internasjonale organisasjoner møtes for å diskutere klimaendringer og klimapolitikk i Ny-Ålesund 8.-10. juni.

 • Konferanse om høytliggende isbreer

  Norsk Polarinstitutt er denne uka vertskap for en internasjonal klimakonferanse om høytliggende isbreer. Under konferansen skal forskere og beslutningstakere møtes for å diskutere utfordringer og effekter av den økende smeltingen.

 • Årsmelding 2008

  Norsk Polarinstitutt sin årsmelding for 2008 er publisert. Den gir en oversikt over instituttets aktiviteter, regnskap og publikasjoner fra fjoråret. Årsmeldingen finnes på norsk med et engelsk sammendrag, i tillegg er fire populærvitenskapelige artikler oversatt i sin helhet til engelsk.

 • Veteran overvåket isbjørnhi

  Tidligere isbjørnforsker Thor S. Larsen (70) var på gamle trakter da han i vår deltok på overvåkning av isbjørnhi på Svalbard. Sammen med Norsk Polarinstitutt observerte han 25 sikre og 7 mulige ynglehi.

 • Cruisehåndboka for Svalbard - nå også på engelsk

  Norsk Polarinstitutt relanserer Cruisehåndboka for Svalbard på nett ved å tilby engelsk versjon. Den norske utgaven som ble lansert for to år siden, er et viktig verktøy for reisende som kommer sjøveien.

 • På leting etter fortidas klima

  Iskjernene fra Lomonosovfonna på Svalbard gir forskerne et bilde av de siste åtte hundre års klimautvikling og luftforurensing. Sotlagene og de små luftboblene i isen er unike historiefortellere.

 • Polarhistoriker styrker polarkompetansen

  Norsk Polarinstitutt har opprettet en ny stilling som polarhistoriker for å styrke og utvide kompetansen om polarområdene

 • Regjeringen satser på Svalbard

  Regjeringen vil bevare Svalbards særegne villmarksnatur og videreutvikle øygruppen som plattform for klimaforskning. Samtidig vil regjeringen fortsette å utvikle et robust familiesamfunn i Longyearbyen, videreføre kulldriften og videreutvikle reiselivet – innenfor rammene av strenge miljøkrav. Dette er noen av hovedpunktene i St.mld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard.

 • Fascinerende skue

  Hver vår foregår ett av naturens mest fascinerende fenomen rett utenfor vinduene til Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Polarsnipene som hekker på Svalbard og Grønland forlater Tromsø og flyr opptil 3000 km over åpent hav for å nå fram til hekkeplassene.

 • Undersøker omfang av skader på fuglebestandene

  Dieselutslipp fra det russiske fryseskipet som grunnstøtte ved Bjørnøya mandag kan føre til alvorlige problemer for sjøfuglkoloniene i det sårbare området. Eksperter fra Norsk Polarinstitutt, Statens naturoppsyn og Sysselmannen flyr torsdag morgen fra Longyearbyen til Bjørnøya for å gjennomføre undersøkelser av omfang og skader av utslippet på fuglebestandene.

 • Seler samler klimadata

  Seler gir forskerne viktige brikker i puslespillet som skal fortelle hva som skjer med fremtidens klima.

 • Rapport for Barentshavet og Lofoten

  Faglig forum for økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, har i dag lagt fram sin rapport for 2009. Rapporten viser at det i 2008 ikke var større endringer i aktiviteten knyttet til fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet.

 • Antarktistraktaten 50 år

  Norsk Polarinstitutt deltar denne uka på 50-års markeringen av undertegningen av Antarktistraktaten. USAs utenriksminister Hillary Clinton leder møtet hvor utenriksministrene fra landene som er parter til Antarktistraktaten og medlemslandene i Arktisk Råd deltar.

 • Isparadiset Svalbard i National Geographic Magazine

 • Iskjerne med 1000 år klimainformasjon

  Forskere fra Norsk Polarinstitutt og Paul Scherrer Institut i Sveits har nylig boret en 149 meter dyp iskjerne fra Lomonosovfonna på Svalbard.

 • Dokumentarserie om den norske polarhistorien

  Dokumentarserien «Den Norske Polarhistorien» starter på NRK 1 første påskedag og er en av kanalens store satsinger i forbindelse med Polaråret. Norsk Polarinstitutt har bidratt med bilder og filmklipp til serien fra vårt arkiv.

 • Endringer i vannstanden langs norskekysten

  Atmosfærisk trykk og global oppvarming påvirker vannstanden langs norskekysten. Det er et av de klareste resultatene fra forskningsprosjektet LEVANS som er en del av Polaråret 2007-2008.

 • Er nordnorske kommuner bekymret for klimaendringene?

  Klimatilpasning står lavt på dagsorden i mange nordnorske kommuner. Intervju av ansatte ved Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nordland, Troms og Finnmark avdekker stor variasjon blant nordnorske kommuner når det gjelder bekymring for klimaendringer og tiltak for å redusere negativ påvirkning lokalt. Samlet sett skiller imidlertid ikke nordnorske kommuner seg mye fra landsgjennomsnittet.

 • Ønsker et mer uberørt Svalbard

  Norsk Polarinstitutt ønsker at store arealer øst på Svalbard skal forbli uberørt. Bakgrunnen er ønske om et referanseområde, der endringer i økosystemet på grunn av klimaendringer kan observeres.

 • Senter for is, klima og økosystemer (ICE) åpnet 17.mars

  Norsk Polarinstitutts nye satsing på forskning innen is, klima og økosystemer, ICE, ble tirsdag åpnet av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Åpningen foregikk på Polaria i Tromsø.

 • Isgående forskningsfartøy og senter for klima og miljø

  Et nytt isgående forskningsfartøy og et senter for klima og miljø ved Polarmiljøsenteret i Tromsø er noen av Regjeringens satsingsområder i forbindelse med neste trinn i nordområdestrategien.

 • Åpent isbjørnmøte med isbjørneksperter og humorist

  I forbindelse med den store isbjørnkonferansen i Tromsø, inviteres publikum til et åpent isbjørnmøte på studenthuset Driv mandag 16. mars. På møtet vil isbjørneksperter fortelle om hvordan arten trues av varmere klima, miljøgifter og andre farer, mens komiker Knut Nærum avrunder kvelden med sitt skråblikk på temaet.

 • Klimasamarbeid over landegrensene

  Denne uka har ni russiske doktor- og mastergradsstudenter og deres veiledere vært på besøk hos Norsk Polarinstitutt i regi av et forskningsprogram ved Framlaboratoriet i St. Petersburg. Målet med programmet er å utveksle kunnskap om arktisk klimaforskning.

 • Smelting av isbremmer

  Smelting av klodens ismasse opptar mange i dag. I denne artikkelen forklarer forskere fra Norsk Polarinstitutt litt nærmere om smelteprosesser knyttet til de desidert største flytende ismassene på jorden; isbremmene i Antarktis.

 • Klimafrimerker lansert i Antarktis

  Under miljøvernminister Erik Solheims besøk på Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon Troll i Antarktis ble det lansert et nytt norsk frimerke på vegne av Posten. To frimerker med tema «Bevar de polare områdene» og «isbreer» blir lansert i 40 land dette året. Dette er første gang et frimerke er lansert av Norge i Antarktis.

 • Miljøvernministre samlet i Antarktis

  Uvær førte til at miljøvernministre fra hele verden måtte utsette reisen til Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon Troll i Antarktis. Natt til mandag lettet været, og ministrene med følge kunne endelig lande på Troll.

 • Antarktistraversen ankom Troll i helga

  I helga ankom deltakerne fra den norsk-amerikanske forskningsekspedisjonen over Øst-Antarktis den norske Troll-stasjonen. De kan se tilbake på en svært vellykket sesong der alle forskningsmålene ble nådd.

 • Om polarforskning - sett med kvinneblikk

  To av Norsk Polarinstitutts forskere, Nalân Koç og Synnøve Elvevold, har skrevet en artikkel om polarforskning i bladet Tromsøs artikkelserie «Kvinneblikk».

 • Internasjonal isbjørnkonferanse i Tromsø i mars

 • Ministertur til Antarktis

  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim skal sammen med 11 miljøministre fra hele verden på studietur til Antarktis i dagene 20. til 23. februar. Med på turen blir blant andre nobelprisvinner dr. Rajendra Pachauri, som leder FNs klimapanel. Klimaendringer vil være det overordnede temaet under oppholdet.

 • Miljøvernminister Erik Solheim lanserer klimaforedrag

  Polarfarerne Børge Ousland og Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, legger ut på en foredragsturne til høyskoler og universiteter med klimaforedraget Kalde Fakta.

 • Dammer kan forklare smelting

  Christina A. Pedersen fra Norsk Polarinstitutt kan gjennom sin forskning gi svar på hvorfor havisen i Polhavet er så kraftig på retur at den sprenger klimamodellene.

 • Nye arter, mindre is og høyere temperaturer

  Markante endringer i Kongsfjorden på Svalbard, viser ny forskning.

 • SEAPOP seminar 2009: «Om sjøfugl - for et rikere hav»

  Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt er faglige arrangører når SEAPOPs styringsgruppe inviterer til et nasjonalt sjøfuglseminar 3. - 4. mars på Sola Strand Hotel utenfor Stavanger.

 • Minimumsavstand til kalvende brefronter

  Norsk Polarinstitutt har, på oppdrag fra Sysselmannen, utarbeidet en rapport hvor hovedkonklusjonene er at det er umulig å forutse når en isblokk vil falle, hvor stor den vil bli og hvor den vil lande i vannet.

 • Polar Research in Tromsø 2008

  Publikasjonen «Polar Research in Tromsø» presenterer forskning og aktiviteter i Tromsø fra året som gikk. Utgaven fra 2008 er nå publisert, og finnes både i trykte eksemplarer og som PDF-dokument.

 • Havisforskere samlet i Tromsø

  Denne uka er havisforskere fra tretten nasjoner samlet til workshop i Tromsø. Målet er å utvikle, standardisere og implementere observasjon og målingsprotokoller for overflatemålinger av havis.

 • Lave kvikksølvfunn på Svalbard

  Økt bruk av fossil brensel i den industrialiserte delen av verden fører ikke nødvendigvis til mer kvikksølvforurensning i arktiske områder.

 • PolArt 09

  Yngre kunstnere forteller gjennom bilder og video om sine opplevelser av Arktis i Tromsø Kunstforening i perioden 16. januar til 8. mars i år.

 • Studerer vårens smelteprosesser under havisen

  Polarårprosjektet Circumpolar Flaw Lead Study (CFL) ledes fra Canada, og er et internasjonalt prosjekt som studerer landråker i isen relatert til klimaendringer i Arktis. I nesten ett år har prosjektet involvert den canadiske forskningsisbryteren CCGS Amundsen i isfylte farvann.

 • Møteplass for yngre polarforskere

  40 yngre polarforskere og studenter deltar denne uka i Young Scientist Forum (YSF) som arrangeres i forbindelse med konferansen Arctic Frontiers i Tromsø. Det er Norsk Polarinstitutt som har ansvaret for årets YSF-treff.

 • Øya som kommer og går…

  En mann går i land på en ensom øy og tror han er den første som setter sin fot der. Det kunne ha skjedd for 100 år siden. Men historien er av ny dato. Og den gjentar seg nesten hvert eneste år, nemlig foran fronten av tilbakevikende isbreer, bl.a. på Svalbard. Les denne godbiten av Winfried K. Dallmann, medlem av Polarinstituttets navnekomitè.

 • Fordragsturnè om et klima i endring

  Klimakampanjen Klimaløftet tilbyr i 2009 gratis foredraget "Kalde fakta" til høgskoler og universiteter med polfarer Børge Ousland og Polarinstituttets direktør og polarforsker Jan-Gunnar Winther.

 • Klimaforsker til topps i nasjonal kåring

  Forsker Nalân Koç fra Norsk Polarinstitutt er kåret til en av de ti mest innflytelsesrike innvandrerstemmene i norsk arbeids- og samfunnsliv.

 • Svalbardseminaret 2009

  Hør foredrag om svalbardreinen, om Rijpfjordens mørke hemmelighet og om hvordan lys påvirker folks helse i mørketida - for å nevne noen av foredragene. Seminaret er et samarbeid mellom Sysselmannen, Universitetssenteret på Svalbard og Norsk Polarinstitutt, og varer fra 13. til 27. januar.

 • Reinsdyr tatt av isbjørnbinne

  Sist høst tok ei isbjørnbinne en voksen reinsdyrbukk i Austfjorden på Svalbard. Det er svært sjelden at reinsdyr er byttedyr for isbjørn, men når slikt først skjer kan Polarinstituttets data peke ut hvilken isbjørn som mest sannsynlig er den «skyldige» bjørnen.

 • The Place Names of Svalbard

  Bok med opplysninger om navnehistorie på Svalbard, fra 2003. Norsk Polarinstitutts rapportserie, nr. 122, kr. 398,-.

 • Søk i vårt elektroniske publikasjonsarkiv

  Norsk Polarinstitutt lanserer det elektroniske publikasjonsarkivet Brage. Dette er et åpent institusjonsarkiv for publikasjoner som enten er publisert av Norsk Polarinstitutt eller publikasjoner (hovedsaklig artikler) der ansatte er forfattere eller medforfattere.

 • Første forskningsstopp på returen

  Første forskningsstopp på Antarktistraversen er allerede fullført.

 • Tolv tonn utstyr til Antarktis

  To containere fulle av utstyr er sendt til Troll-stasjonen i Antarktis.