Senter for is, klima og økosystemer (ICE) åpnet 17.mars

Norsk Polarinstitutts nye satsing på forskning innen is, klima og økosystemer, ICE, ble tirsdag åpnet av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Åpningen foregikk på Polaria i Tromsø.

Erik Solheim åpner ICE-sentret ved å sage over en iskjerne

Miljøvernminister Erik Solheim åpnet ICE-sentret ved å sage over en iskjerne fra Framstredet i Arktis, med god hjelp av James Hansen og direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan-Gunnar Winther. Foto: Jesper Hansen / Arktisk Råd

Erik Solheim

Erik Solheim. Foto: Jesper Hansen / Arktisk Råd

James Hansen

James Hansen. Foto: Jesper Hansen / Arktisk Råd

ICE er Norsk Polarinstitutts utvidede satsing på klimaforskning, is, havis, høytliggende breer og klimaendringenes effekter på økosystemer, inkludert isavhengige arter.

Polarinstituttet fikk 22 millioner kroner over statsubudsjettet for 2009 til denne satsingen, som vil videreføres med årlige bevilgninger.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sto for den offisielle åpninga av ICE, hvor han sagde over en iskjerne av havis fra Framstredet i Arktis. Solheim understreket at regjeringen fullt ut støtter satsingen på forskning innenfor klima og polare områder, og ytterligere ønsker å forsterke Tromsømiljøet til et nervesenter i Norge - det gjør de gjennom nye bevilgninger til et stort kompetansesenter i Tromsø for klima og miljø, som skal ha sekretariat ved Polarmiljøsenteret.

Under åpninga holdt James Hansen fra USA , direktør for NASAs Goddard Institute for Space Studies, et innlegg om viktigheten av klimastudier og å ta konsekvensen av den nyeste kunnskapen. Hansen har de siste 20 årene formidlet til offentligheten om klimaendringene, også til tider på tvers politisk ledelse i USA.

Norsk Polarinstitutts direktør, Jan-Gunnar Winther, avsluttet den offisielle åpningen med å takke for støtten fra Regjeringen og Miljøverndepartementet, og lovet å sørge for suksess gjennom det nye ICE-senteret.