Seminar om sot

Nylig ble det arrangert et seminar i Tromsø om sot i snø, albedo effekter og klimapåvirkning.

Workshop

Foto: A. E. Tønset / Norsk Polarinstitutt

Forsker Christina Alsvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt samler inn snø som skal analyseres for sot. I bakgrunnen skimtes set-up for albedomålinger. Foto fra Ny-Ålesund i mai 2009. Foto: Wiley S. Bogren / NILU

Seminaret er et resultat av det norsk-amerikanske samarbeidsprosjektet «Black carbon in Arctic snow and ice, and its effect on surface albedo». Hensikten med seminaret er å øke kunnskapen om sot i atmosfæren. I etterkant av seminaret vil det bli laget en rapport med sammendrag, denne vil annonseres senere.

Det deltok 30 forskere fra ulike institusjoner på workshopen som var organisert av Cicero/Universitetet i Oslo, Universitetet i Washington (Seattle) og Norsk Polarinstitutt.