Minnestøtte over polarhelt

Eivind Astrup (1871–1895) var en norsk polarforsker og oppdager. Han deltok i Robert E. Pearys to ekspedisjoner til Grønland, kartla Nordgrønland og påviste at Grønland er en øy. Astrup beskrev inuittsamfunn og deres levevis med stor respekt. Nå er minnestøtten over polarhelten gjenreist øverst i Folldal – med utsikt mot Dovrefjell og Snøhetta.

Astrupstøtta

Foto: Kjetil Svanemyr

Eivind Astrup

Eivind Astrup har fått flere polarområder oppkalt etter seg. Neste år kommer biografien om polarhelten som døde bare 24 år gammel. Foto: Norsk Polarinstitutt

Ole Tallerås, Per Olav Slåsæther, Magnar Lien, Torbjørn Rogstad, Erling Brandsnes og Anny Inger Lien ved minnestøtta

«Komiteen» som reiste opp igjen minnestøtta over Eivind Astrup: (f.v.) Ole Tallerås, Per Olav Slåsæther, Magnar Lien, Torbjørn Rogstad, Erling Brandsnes og Anny Inger Lien. Foto: Kjetil Svanemyr

Minnestøtta over Eivind Astrup er gjenreist med økonomisk støtte fra Norsk Polarinstitutt.

Astrup ble født i Christiania (Oslo) i 1871 og tok handelseksamen der i 1889. Han reiste som 19-åring til USA for videre utdanning. Eventyrlysten var stor, og i 1891 fikk han delta på Robert E. Pearys ekspedisjon til Nord-Grønland. Ekspedisjonen overvintret i Grønlands nordvestlige hjørne ved Smith Sund, og det var her Astrup ble kjent med etah-inuittene.

Unge Astrup hadde uten tvil mye av æren for en vellykket ekspedisjon: Grønland ble kartlagt helt oppe i nord og nordøst, og han gjorde etnografiske studier av den nordligste folkestammen i verden. Før jul 1892 kom Astrup hjem til hyllest i Norge.

Eivind Astrup var også med på Pearys neste grønlandsekspedisjon 1893-94. Igjen ble Astrup hyllet i Norge, og han fikk også heder fra Royal Geographic Society i London for den kartografiske innsatsen.

I 1895 kom boka hans «Blant Nordpolens naboer» på over 300 sider, senere utgitt i nye opplag, også oversatt til engelsk og tysk. Boka skildrer dels ekspedisjonene og dels inuittfolket.

Den 27. desember 1895 forlot Astrup Hjerkinn på ski, men ble siden funnet død en times gange derfra. Da Astrups død ble kjent i slutten av januar 1896, var det nærmest landesorg i Norge. Morgenbladet melde at «titusener» deltok i gravferden. Det ble reist en minnestein på fjellet ved Hjerkinn og en bauta utenfor Oslo. Astrup har fått polarområder oppkalt etter seg, i tillegg til gatenavn. I 1909 ble det satt opp en minneplate for ham på Nordvest-Grønland.

Neste år kommer det ut en biografi om Eivind Astrup.