Geir Wing Gabrielsen får årets Nansenbelønning

Geir Wing Gabrielsen – forsker ved Norsk Polarinstitutt – er tildelt Framkomiteens Nansenbelønning for polarforskning i 2009. Grunnen er at Gabrielsen fremstår som en nestor innen arktisk økotoksikologi, er faglig produktiv og en meget samfunnsbevisst forsker som deltar i nasjonal og internasjonal media.

Geir Wing Gabrielsen og ærfugl på Svalbard

Geir Wing Gabrielsen og ærfugl på Svalbard

Geir Wing Gabrielsen

Geir Wing Gabrielsen har i en årrekke forsket på hvordan miljøgifter distribueres i økosystemene og hvilke effekter de har på organismene. - Prisen vil være en viktig inspirasjon for vårt videre arbeid for å studere sammenhengen mellom klimaendringer og miljøgifter, samt effektene av disse på naturmiljøet, sier han. Foto: Norsk Polarinstitutt

Framkomiteens belønningsspris blir årlig delt ut på Fridtjof Nansens fødselsdag i Det Norske Videnskaps-Akademi. I år ble dette arrangementet lagt til 12. oktober. Belønningen er på 25. 000 kroner.

Geir Wing Gabrielsen (f. 1955) leder forskningsprogrammet på miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt, og er professor II ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Gabrielsen er cand. real fra 1982 og dr. philos fra 1994. Hans forskning ser på hvordan miljøgifter distribueres i økosystemene og hvilke effekter de har på organismene. Gabrielsen har ofte benyttet sjøfugler i sine studier, siden disse artene er høyt plassert i næringskjeden og tilgjengelig for forskning. Fagfeltet er svært aktuelt innen polarforskning fordi flere av de mest skadelige miljøgiftene blir transportert via luft- og havstrømmer inn i polarområdene.

Gabrielsen er svært takknemlig over belønningen.

– Foruten at prisen er en stor ære for meg, er den også en anerkjennelse av det arbeidet Norsk Polarinstitutt gjør for å kartlegge miljøgifter i polare områder. Prisen vil være en viktig inspirasjon for vårt videre arbeid for å studere sammenhengen mellom klimaendringer og miljøgifter, samt effektene av disse på naturmiljøet, sier han.

Komiteen har vektlagt betydningen av å forstå miljøgiftenes dynamikk og virkning i polare økosystemer. I begrunnelsen for tildelingen står det at Geir Wing Gabrielsen helt siden slutten av 1980-tallet har initiert og ledet et stort antall undersøkelser innen hele problemkomplekset. Videre står det:

«Gabrielsen har hatt en avgjørende rolle med sitt smittende engasjement og sin unike evne til å få dyktige fagfolk fra ulike disipliner til å samarbeide. Med sin bakgrunn i fysiologi, og langvarig samarbeid med toksikologer og økologer, har Gabrielsen dokumentert en rekke miljøgifter og deres effekter, ofte i kombinasjon med andre stressfaktorer, som næringsmangel og parasittbelastning».