Sot kan gjøre Svalbard varmere

Forskning viser at det finnes sot i både luft og snø på Svalbard. Flere steder er sotnivået så høyt at snøen smelter fortere.

Måling på sneen

Foto: Richard Brandt

Sanja Forsström

Forsker og medforfatter i artikkelen, Sanja Forsström fra Norsk Polarinstitutt, tar her snøprøver som skal analyseres for sot. Foto: Christina Alsvik Pedersen / Norsk Polarinstitutt

Forskere fra Norsk Polarinstitutt har nylig publisert en artikkel om sotmålinger på Svalbard i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Geophysical Research. Her forklarer de hvordan sot ender opp på Svalbard og diskuterer om mengden av sot er høy nok til å påvirke klimaet på øygruppen.

Det er fra før kjent at økte mengder av klimagasser i atmosfæren bidrar til global oppvarming. I denne artikkelen viser forskerne at også sot kan være en vesentlig påvirkningsfaktor til klimaendringer i Arktis.

– Sotpartikler er svarte i fargen som betyr at de effektivt tar opp i seg energien fra solinnstrålingen. Økt mengde absorbert energi er det samme som mer varme, og det øker hastigheten på snøsmeltingen, forklarer forsker og medforfatter Sanja Forsström fra Norsk Polarinstitutt.

Mesteparten av sotutslippene på Svalbard transporteres med vind- og trykksystemer nordover fra tett befolkede områder på lavere breddegrader. Forskerne finner at det er mer sot i snøen på Øst-Svalbard enn i snøen på Vest-Svalbard. Dette forklarer de med at snøen på den østre siden av Svalbard oftere dannes i luften som har passert over utslippsområder i Sibir og Europa. Etter at luftmassene har reist over Polhavet er luften hevet når den ankommer Svalbard. Hevingen medfører nedbør som snø. Vest-Svalbard mottar mest snø fra luftmasser transportert fra Nord-Amerika og over stormfulle Nord-Atlanteren, og eventuelle sotpartikler derfra er mest sannsynlig avsatt med regn- og snøfall på veien.

Sotmålingene i luft er utført på Norsk Polarinstitutts atmosfæriske overvåknings-stasjon, Zeppelinstasjonen, ved Ny-Ålesund. Herfra kan forskerne ved hjelp av en modell se hvilke geografiske områder utslippene kommer fra.

Les mer i Journal of Geophysical Research (Forsström, S., J. Ström, C. A. Pedersen, E. Isaksson, and S. Gerland (2009), Elemental carbon distribution in Svalbard snow, J. Geophys. Res., 114, D19112, doi:10.1029/2008JD011480.)

Artikkelen er også publisert i forskning.no.