Polar Research in Tromsø 2009

Denne årlige publikasjonen beskriver forsknings- og undervisningsaktiviteten hos Tromsøbaserte institusjoner innen polarforskning.

Polar research in Tromsø 2009

Brosjyren blir utgitt av Universitetet i Tromsø, Tromsøavdelingen av Havforskningsinstituttet, Polarmiljøsenteret og Norsk Polarinstitutt.