Første store ICE-tokt til Arktis

I sommer går det første store ICE-toktet til Arktis. Under toktet skal forskerne gjøre målinger som skal bidra til arbeidet med FNs klimapanels neste hovedrapport.

Havis

Havis. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

ICE-leder Nalân Koç

ICE-leder Nalân Koç avbildet under et tidligere tokt ved Svalbard. Foto: O. M. Rapp

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. I 2007 kom FNs klimapanel med sin fjerde hovedrapport. Rapportene er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. 18 forskere og eksperter fra Norge er valgt som medlemmer av forfatterteamet for klimapanelets femte hovedrapport.

– Endringene på kloden skjer hurtig, og det er derfor viktig med ferske data som gjør at vi kan forbedre dagens klimamodeller, sier ICE-leder Nalân Koç.

ICE er Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer. Senteret ble etablert i 2009 som en del av regjeringens Nordområdesatsing, og forskningen til ICE går faglig i dybden på havis, snø, isbreer og isavhengige arter. Særlig settes søkelyset på hvordan havisen og snøen påvirker – og påvirkes av – klimaet, og effekter av dette på isavhengige arter.

Sommerens ICE-tokt går fra Rijpfjorden ved Nordaustlandet på Svalbard og nordover, nærmere bestemt til iskantsonen nord for Svalbard. På toktet deltar 19 forskere fra institusjoner i inn- og utland. Forskerne skal se på hvordan is og snø påvirkes av klima, og de skal registrere klimaets effekter på økosystemet og de isavhengige artene.

Målinger så langt i år viser at det kan gå mot rekordhøy nedsmelting i Polhavet i sommer. Istykkelsen er mindre enn målinger fra tidligere år og gammel flerårsis er i ferd med å forsvinne.

Det er Norsk Polarinstitutt sitt forskningsfartøy R/V «Lance» som skal bringe toktdeltakerne til iskantsonen i nord.