Fri tilgang til polarforskning

Norsk Polarinstitutts internasjonale, vitenskapelige tidsskrift «Polar Research» blir fra nyttår gratis tilgjengelig på Internett. Dermed får lesere rundt om i verden fri tilgang til de nyeste vitenskapelige artiklene om klima, biologisk mangfold, polarhistorie og andre relevante temaer fra polarområdene.

Polar Research cover

Polar Research har siden 1982 publisert internasjonal vitenskapelig forskning om Arktis og Antarktis på tvers av faggrenser. Som en del av overgangen til fri tilgang for alle, har Norsk Polarinstitutt inngått samarbeid med en forlegger som er spesialist på denne type publisering, Co-Action Publishing i Stockholm. Tidsskriftet vil fortsatt bli redigert av Helle V. Goldman ved Norsk Polainstitutt og et internasjonalt panel av fagredaktører, med støtte fra et redaksjonspanel sammensatt av eksperter fra alle verdenshjørner.

Overgangen til «Open Access» (fri tilgang) er en ny milepæl i tidsskriftets historie. Så langt har det vært vanlig med dyre abonnement på vitenskapelige tidsskrift, men dette er nå i endring. Polar Research er det første av de polare vitenskapelige tidsskriftene som gir lesere over hele verden helt fri tilgang til de nyeste forskningsresultatene.

– Dette er et dristig sprang fremover for oss. Polar Research vil være fritt tilgjengelig for lesere over hele verden som er koblet til Internett. At alle våre artikler nå er gratis og kan lastes ned i sin helhet er en gunstig utvikling for både bidragsyterne og leserne, og det blir spennende å følge endringene fremover og se om vi nå når enda bredere ut med polarforskningen, sier redaktør Helle V. Goldman ved Norsk Polarinstitutt.

Publisering i Polar Research vil ikke medføre at forfatterne får ekstra avgifter eller gebyrer for fargeillustrasjoner og annet supplerende materiale. Tidsskriftet blir publisert under en ikke-kommersiell lisens, som tillater forfattere fritt å distribuere den endelige versjonen, under forutsetning av at dette gjøres uten kommersielle formål og at den opprinnelige kilden krediteres. Videre vil publisering i Polar Research gjøre det praktisk for bidragsytere og deres institusjoner å overholde krav om åpen tilgang til offentlig finansiert forskning. Samtidig vil forfatterne nyte godt av de samme strenge standarder for fagfellevurdering og utgiverne vil holde den samme høye kvaliteten på de redaksjonelle tjenestene som tidsskriftet er kjent for.

Polar Research vil kun være tilgjengelig i elektronisk utgave. Dette vil gjøre tidsskriftet mer miljøvennlig og er også i tråd med gjeldende lesemønstre blant forskere, som skummer titler og sammendrag på Internett for å finne enkeltartikler de ønsker å lese i stedet for å forholde seg til hele tidsskrift. Polar Research vil fortsette å publisere spesielle polare temaer, men nå i form av tematiske inndelinger. Tidsskriftet er tilgjengelig via den nye nettsiden www.polarresearch.net og utgivernes nettsteder fra 1. januar 2011.

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene. Instituttet er rådgiver og leverandør av kunnskap om norske polare områder til norske myndigheter, og bidrar også til en best mulig forvaltning av disse områdene.

Co-Action Publishing er et internasjonalt Open Access-forlag, med en voksende portefølje av fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter som spenner over ulike vitenskapelige disipliner. Selskapet er registrert som aksjeselskap i Sverige, og er heleid av tre grunnleggere og partnere.

 

Pressekontakter:

Gunn Sissel Jaklin
Kommunikasjonsdirektør
Norsk Polarinstitutt
Tlf +47 77 75 06 40

Caroline Sutton
Sales & Marketing Director
Co-Action Publishing
Tlf +47 90 69 05 06