Engelsk utgave av «Klimaendringer i norsk Arktis - Konsekvenser for livet i nord»

NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment) rapporten om klimaendringer og effekter i Nord-Norge, på Svalbard og i havområdene finnes nå også på engelsk.

Forside

Rapporten bygger på fem delutredninger innenfor temaene klimautvikling, fysiske og biogeokjemiske systemer, økosystemer og biologisk mangfold, effekter på folk og samfunn og tilpasning til klimaendringene.

Den norske utgaven av rapporten kom ut våren 2010.