Ny forskning gir innsikt i et dynamisk vannsystem under Antarktis

Ved bruk av satellittdata ble innsjøene under Recoveryisstrømmen i Dronning Maud Land oppdaget i 2007. Målingene viste at innsjøene til sammen nesten var like store som Antarktis' største innsjø, Vostok. Nå viser bakkebasert isradardata at innsjøene, som ligger under 3,5 km tykk is, er betraktelig mindre enn først antatt.

Traversen

Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Radarsleden som forskere satt i mens de kjørte over Recoveryisen i Antarktis.

Radarsleden som forskere satt i mens de kjørte over Recoveryisen i Antarktis. Foto: Kirsty Langley / Norsk Polarinstitutt

Isradardata indikerer at minst to av innsjøene er i drenert tilstand. I tillegg er det oppdaget nye innsjøer i nærområdet. Resultatene av den nye forskningen peker mot at det er et dynamisk hydraulisk system under isen. Fra tidligere forskning er det kjent at vann og myke sedimenter påvirker hvordan isen flyter.

Området har alle komponentene som fører til rask transport av is fra det indre av Antarktis og ut til havet. Det som fortsatt er uklart er konsekvensene de store innsjøene får for isdynamikken, sier forsker Kirsty Langley fra Norsk Polarinstitutt.

Langley var en av flere forskere som deltok på den norsk-amerikanske traversen i forbindelse med Det internasjonale polaråret 2008-2009. Utforskningen av isen er de første bakkemålingene som er gjort siden 1960-tallet i denne fjerntliggende delen av Øst-Antarktis. Flere forskere fra Norsk Polarinstitutt publiserer i disse dager forskning basert på de nye isradardataen fra Recoveryisstrømmen i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Les mer om forskningen og hør intervju med forskere fra Norsk Polainstitutt i NRK radio