Uvanlig høy dødelighet blant sel

Et høyt antall død sel er registrert langs nordøstkysten av USA. Det er også gjort funn av mange døde sel og hvalross i arktiske områder.

Ringsel

Ringsel er blant artene som av ukjente årsaker er funnet død langs nordøstkysten av USA. Foto: Kit M. Kovacs / Norsk Polarinstitutt

Ukjent årsak

Årsaken til dødsfallene blant seler og hvalross er ukjent, og defineres nå som Unusual Mortality Event (UME) – noe som vil medføre gjennomføring av vitenskaplige undersøkelser for å klargjøre årsak(er) og avgjøre hvorvidt det vil være skadelig for mennesker å komme i kontakt med de syke eller døde dyrene.  

Tilsvarende UME-studier ble innledet, og er ennå ikke avsluttet, i forbindelse med utviklingen for delfiner etter oljesølulykken i Mexicogulfen i 2010.

Rapporter tilfeller

Seniorforsker i marinbiologi, Kit M. Kovacs, ved Norsk Polarinstitutt har i en årrekke forsket på sjøpattedyr på Svalbard og andre steder i Nord-Atlanteren og i Sørishavet. Hun har ikke sett lignende typer skader hos sel lik de som nå er registrert i Nord-Amerika.

–  Det ville være svært nyttig hvis publikum og forskningsmiljøer rapporterer alle uvanlige skader hos sel på Svalbard eller langs vår fastlandskyst, understreker Kovacs.

På Svalbard er det Sysselmannen og på fastlandet er det Fylkesmannen (miljøvernavdelingen) som skal kontaktes vedrørende funn av døde eller skadede sjøpattedyr.