Oppdatering om Barentshavet

Faglig forum for Barentshavet har levert sin årsrapport for 2012 til den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder. Rapporten gir en status for gruppens arbeid og fokuserer på endringer og ny kunnskap etter forrige rapportering for nesten to år siden.

Hav, is og krykkje

Foto: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

I årets rapport framheves blant annet en videreutvikling av en indikator om strandsøppel. I løpet av strandryddeuka i Lofoten ble det samlet inn over 13 tonn avfall fra et fem mil langt strandområde. Avfallet var dominert av store mengder plast, og tau og fiskegarn utgjorde til sammen ca. 20 % av totalmengden. Konklusjonen etter ryddeaksjonen og avfallsregistreringa er at det er mye avfall i Lofoten.

Det er også fokusert på sjømattrygghet. Nivåene av fremmedstoffer i sjømat er uforandret, noe som betyr at det fortsatt er lavt innhold av miljøgifter og radioaktivitet i sjømat fra havområdene. Det er bekymring knyttet til noen stoffer i noen typer sjømat fra enkelte områder, for eksempel høye nivåer av kvikksølv og dioksiner i blåkveite og torskelever.

Hele rapporten fra Faglig forum for Barentshavet kan lastes ned fra lenken til høyre.

Kontaktperson Norsk Polarinstitutt:
Seniorrådgiver Cecilie von Quillfeldt, tlf. 77 75 06 32