Utstilling om norske pionerer i Alaska

Norsk Polarinstitutt inviterer til utstillingsåpning fredag 20. april: Norske pionerer i Alaska på begynnelsen av 1900-tallet

Tegning av hund

Illustrasjon: Kaisa, 12 år

På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet reiste mange nordmenn, samer og kvener til Alaska for å søke lykken der. De forlot trange kår i håp om å få et bedre liv. Mange av utvandrerne var hyret inn av den amerikanske stat for å starte tamreindrift i Alaska. Disse utvandrerne skulle få stor betydning for Alaskas historie, ikke minst i forbindelse med det såkalte serumløpet mellom Nenana og Nome i 1925.

Norsk Polarinstitutt har laget en utstilling knyttet til denne perioden, med et spesielt fokus på sledehundene Balto og Togo. De var lederhunder i to av hundespannene som fraktet serum til difterirammede Nome i 1925, noe som hindret et stort epidemiutbrudd.

Mange barn har sendt inn tegninger knyttet til serumløpet. Alle tegningene vil bli stilt ut, i tillegg til bøker, plakater og gjenstander knyttet opp til Alaska og hunden Balto.  

Utstillingsåpning fredag 20. april kl 14.00
Biblioteket på Norsk Polarinstitutt, Framsenteret. Gratis inngang – velkommen!