Jakten på solstråler og snøens albedo

Hvordan endres albedo når egenskapene til snø og isdekke endres? En gruppe norske forskere dro til toppen av Grønlandsisen for å måle endringer i refleksjon fra snøen.

Albedo

Albedomålinger på smeltedam på havisen i Arktis. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Albedo

Albedomåling på Holtedahlfonna, Svalbard. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

VAUUAV-prosjektet har som mål å fremskaffe data som skal gi viktige innspill til klimaforskningen. En av hovedutfordringene var å utvikle metodikk slik at kunne gjøre slike målinger ved hjelp av et fjernstyrt fly. På den måten vil man kunne fremskaffe data som dekker store områder. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og ledes av John Burhart fra NILU. I tillegg deltar Norut og Norsk Polarinstitutt.

Forsker Christina A. Pedersen fra Norsk Polarinstitutt er blant forskerne som er intervjuet i en ny video fra ekspedisjonen til Grønlandsisen. Videoen ble første gang vist under den nylig avsluttede Polarårkonferansen i Canada.

Lenke til videoen fra ekspedisjonen

Albedo er en viktig faktor i global oppvarming, men det er stor usikkerhet i forståelsen av hvordan avsetning av forurensning på snø endrer refleksjonen av stråling.