Jaktinformasjon med klimasvar

Reinsdyrkjever samlet inn av jegere på Svalbard kan gi forskerne viktige svar på framtida til svalbardreinen.

reinsdyrflokk

Jegerinformasjonen i den nye databasen skal brukes til studier av hvordan effekter av høsting og klima påvirker bestandene av svalbardrein. Foto: Ronny Aanes / Norsk Polarinstitutt

Åshild Ønvik Pedersen

Forsker Åshild Ønvik Pedersen er redaktør for rapporten som evaluerer nytteverdien av jaktmaterialet om svalbardrein. Foto: Norsk Polarinstitutt

Reinsdyr

Den årlige innlevering av kjever fra jegerne på Svalbard har gjort denne unike og etter hvert lange tidsserien verdifull for forskning og forvaltning av svalbardreinen. Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

For første gang er jaktmaterialet fra reinsdyrjakten på Svalbard samlet i en egen database. Informasjonen skal brukes til studier av hvordan effekter av høsting og klima påvirker bestandene av svalbardrein.

Jaktmaterialet består av en samling reinsdyrkjever og jaktrapporter fra perioden 1983–2009, og inneholder informasjon om alder, kjønn, kjevelengde, tannslitasje og kroppsmasse fra felte reinsdyr i jaktområdene. Det er den årlige innlevering av kjever fra jegerne på Svalbard som har gjort denne unike og etter hvert lange tidsserien verdifull for forskning og forvaltning av svalbardreinen.

– Tidsserien er en svært viktig kilde for studier av svalbardreinens vekstbetingelser i forhold til klima, bestandstetthet, jaktområder, kjønn og alder,
sier forsker Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt.

Hun er redaktør av en helt ny rapport som evaluerer nytteverdien av jaktmaterialet som er lagret i databasen. Hvert år samler jegerne inn underkjever fra svalbardrein og noen individdata fra dyr som felles under høstjakten. Denne informasjonen inngår i jaktrapporteringen til Sysselmannen på Svalbard som videreformidler data til Norsk Polarinstitutt. Gjennom analyser av jaktmaterialet ønsker forskere å besvare problemstillinger som har stor relevans for jegerne og som kan bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av svalbardreinen.

– Lengden på kjeven til reinsdyret gir et godt mål på vekstbetingelsene og kan brukes for å kartlegge og overvåke eventuelle påvirkninger av klimaendringer, forteller Ønvik Pedersen.

I det nytt prosjektet «Reinsdyrkjever og jaktstatistikk: Hva forteller jegernes egne data om høsting og klima?» kobles jaktstatistikken mot de bestandsdata (antall rein fordelt på alders- og kjønnskategorier og antall kadaver) som finnes hos Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for naturforskning og Sysselmannen på Svalbard. En nylig tildeling fra Svalbard Miljøvernfond gir mulighet til å inkludere årgangene 2010–2012 (kommende jakt) og gjennomføre en fullstendig og grundig analyse av materialet.

Lenke til rapporten: Material from harvested Svalbard reindeer. Evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management