Bekymring over at norsk petroleumsvirksomhet flyttes stadig lengre mot nord

I den 22. utlysningen av blokker i Barentshavet flyttes norsk petroleumsvirksomhet enda et steg nordover, og Norsk Polarinstitutt er bekymret over utviklingen.

Pressemelding 22. konsesjonsrunde

Delvis islagt hav

Delvis islagt Barentshav. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Bjørn Fossli Johansen

Assisterende direktør Bjørn Fossli Johansen. Foto: Lars Åke Andersen / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er bekymret for at norsk petroleumsvirksomhet flyttes stadig lengre mot nord, krever dokumentasjon av oljevernberedskapen og foreslår boretidsbegrensninger i de 11 nordligste av de 86 utlyste blokkene i Barentshavet.

I den 22. utlysningen av blokker i Barentshavet flyttes norsk petroleumsvirksomhet enda et steg nordover, i og med at blokker mellom 74° N og 74°15’ N legges ut for første gang. Det legges ut blokker tett inntil 65-km sonen rundt Bjørnøya, hvor forvaltningsplanen for Barentshavet har fastsatt at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet.

Et oljeutslipp her vil raskt forplante seg inn i sonen rundt Bjørnøya, hvor vi har veldig store konsentrasjoner av lomvi og andre sjøfugler i deler av året, sier assisterende direktør Bjørn Fossli Johansen ved Norsk Polarinstitutt.

De nordligste blokkene ligger ca. 20 km fra områder hvor det må forventes havis i år med maksimal isutbredelse, tilsvarende issituasjonen våren 2011. Norsk Polarinstitutt er bekymret for nærhet til iskant og særlig verdifulle og sårbare områder. Norsk Polarinstitutt krever også at Olje- og energidepartementet dokumenterer at eksisterende beredskap er tilstrekkelig til å håndtere uhellssituasjoner før det utlyses nye blokker i nord.

Avstanden til fastlandet og krevende forhold med mørke, lave temperaturer og is stiller ekstra store krav til oljevernberedskapen i dette området, sier Bjørn Fossli Johansen.

For mer informasjon, kontakt:
Ass. direktør Bjørn Fossli Johansen: Tlf. 994 37 406, e-post: