Håkjerringa – en saktesvømmende selmorder

Haiarten håkjerring er verdens mest saktesvømmende fisk blant de store fiskene, men likevel en fryktet predator i arktiske farvann.

Håkjerring

En håkjerring i Kongsfjorden med et akselerometer på ryggen som måler haiens svømmeferdigheter. Håkjerring finnes langs hele norskekysten. Foto: Armin Mück / NRK

Ringsel

Det var i hovedsak ringsel (bildet), klappmyss og storkobbe som ble funnet i magen på håkjerringene. Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt

Håkjerring (grønlandshai) er storspisere av levende sel, men samtidig en svært saktesvømmende jeger, viser ny forskning.

Et sentralt spørsmål for forskerne har vært å finne svar på hvordan denne saktesvømmende haien klarer å fange og drepe sel som svømmer mange ganger raskere enn håkjerring.

Forskningen er utført av forskere fra Norsk Polarinstitutt, Japans Polarinstitutt og Universitetet i Windsor, Canada, og nylig publisert i Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.

Studerte svømmeegenskapene

Forskerne har studert svømmeegenskapene til håkjerring i Kongsfjorden på Svalbard for å finne svarene. Syv haier ble påsatt små instrumenter som målte fart og akserelasjon.

Fanger sovende sel

De innsamlede data viste at haien ikke har noen spesielle tilpasninger som gjør at den svømmer eller akselererer fort i det iskalde arktiske vannet.

Tvert imot viser det seg at håkjerringa er den klart mest langsomme fisken i forhold til kroppstørrelse som noen gang er studert, med ekstremt lave verdier for svømmehastighet og akselerasjon, forteller forsker Christian Lydersen ved Norsk Polarinstitutt.

Forskerne undersøkte mageinnholdet på håkjerringer og fant store mengder sel i magene. De selartene som ble funnet i haimagene har alle til felles at de ofte sover i vannet, enten i overflaten, i vannsøylen eller på bunnen, og de sover på samme måte som oss mennesker – med begge hjernehalvdelene samtidig og med lukkede øyner. Det var i hovedsak ringsel, klappmyss og storkobbe som ble funnet i magen på håkjerringene.

Kamuflasjefarge

Vi tror at håkjerringene kommer nær innpå levende sel på grunn av sin kamuflasjefarge og at de antakelig kun er i stand til å ta individer som sover i vannet, sier Lydersen.

Haiene som ble undersøkt veide mellom 204–343 kg og hadde en gjennomsnitts svømmehastighet på 1,2 km i timen og maksimalhastighet på 2,7 km i timen. Dette er en tidel av forventet svømmehastighet basert på kroppsstørrelse.

Verdens nordligste hai

Håkjerring er den haien i verden som holder til lengst nord i arktiske farvann, men vi finner den også langs hele norskekysten.

Saken er også omtalt i nrk.no og i japansk media.