PCB – dominerende miljøgift i Arktis

En ny rapport viser at PCB fortsatt er den mest dominerende miljøgiften i naturmiljøet i Arktis.

Fugler

Sjøfugler og sel er blant artene som er svært utsatt for miljøgifter. Her fortærer ismåker og polarmåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Isbjørn

Det er avdekket skadelige effekter av PCB på immun- og hormonsystemet hos isbjørn. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

død polarmåke

PCB har påført sjøfugler på Svalbard helseskader. Her har forskere avbildet en død polarmåke på reir. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Tross tre tiår med PCB forbud er kjemikaliet fortsatt den dominerende miljøgiften i naturmiljøet i Arktis. Den ferske rapporten fra Sysselmannen hos Svalbard beskriver forekomster av PCB på Svalbard og tiltak som er gjort for å fjerne de lokale PCB-kildene.

Skader hormon- og immunsystemet

Hos høyere dyr i Arktis utgjør denne miljøgiften 50–70 prosent av miljøgiftbelastningen, og hos isbjørn, polarmåker, storjo og ismåker er det avdekket skadelige effekter av PCB på dyrenes hormon- og immunsystem, forteller forsker og leder av miljøgiftseksjonen ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen.

Opprydding

PCB transporteres hovedsakelig med vind og havstrømmer til Arktis. I de siste ti årene har Sysselmannen på Svalbard, Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) og ulike norske forskningsinstitusjoner arbeidet med å kartlegge lokale kilder av PCB på Svalbard. Arbeidet har resultert i opprydding og fjerning av PCB fra flere bosetninger,  bl.a. i Pyramiden og i Barentsburg.

Fjerning av lokale kilder og internasjonale avtaler (LRTAP og Stockholm konvensjonene) bidrar til at PCB vil minke i naturmiljøet i Arktis i årene som kommer. Geir Wing Gabrielsen understreker at det er viktig å fortsette arbeidet med å fjerne lokale kilder for å redusere belastningen på dyr i Arktis.

Det at PCB brytes langsomt ned og har en lang halveringstid i naturmiljøet gjør at PCB sammen med nye miljøgifter vil være et problem i mange år. Siden klimaendringer trolig vil medføre en økt transport av miljøgifter til Arktis er det viktig å fortsette forskningen knyttet til transport og effekter av PCB i Arktis. Denne forskningen gir ikke bare viktige kunnskaper om hvordan arktiske dyr påvirkes av miljøgifter, men gir også viktig kunnskap om hvordan mennesker påvirkes av PCB og andre nye miljøgifter, sier Wing Gabrielsen.

- Det positive er at nivåene av PCB går ned i de dyrene vi spiser som fisk, hval og andre nyttedyr. Nivåene har gått kraftig ned fra overgangen mellom 70–80 tallet da vi tror toppen ble nådd, sier forsker Kjetil Sagerup ved Norsk Polarinstitutt til NTB.

- Må styrke det videre arbeidet

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) er fornøyd, men ikke beroliget over hovedbudskapet i rapporten.

- En gledelig konklusjon i rapporten er at innholdet av PCB i is og sediment fortsatt går ned. Men vi er fortsatt ikke i mål ettersom rapporten påpeker at innholdet i PCB i luft over Svalbard igjen er økende. Det finnes flere andre miljøgifter, og for noen nye miljøgifter er nivåene stigende i Arktis. Det er derfor helt nødvendig å styrke det eksisterende internasjonale samarbeidet mot PCB, samtidig som vi må utvide innsatsen til å gjelde nye miljøgifter og kvikksølv, sier Solhjell.

Rapporten er et resulatet av samarbeid mellom Sysselmannen, Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og en rekke forskningsmiljøer, deriblant Norsk Polarinstitutt.