Mye flått hos fugler på Svalbard

Forskere har funnet uvanlig mye flått hos fugler på Svalbard denne sommeren.

Polarlomvi

Forskerne har funnet flått på polarlomvi (bildet) og krykkjer på Svalbard, men de tror at flåtten finnes på flere sjøfuglarter i Arktis. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Fugleforskning

Fugleforskere fant flått hos ti av 90 fugler som de fanget og undersøkte i sommer. Foto: Gunn Sissel Jaklin / Norsk Polarinstitutt

På 10 av 90 fugler som forskerne sålangt har fanget og undersøkt i sommer har de til sammen funnet 20 flått. Flåttfunnene er gjort i fuglefjellet Ossian Sars som er det største fuglefjellet i Kongsfjorden på Svalbard.

De aller fleste flåttene var på hodet til fuglene. Det er tidligere funnet noen flått på fugler på Svalbard, men det høye antallet flåttfunnet i år overrasker fugleforskerne.

Fugleforskerne kan ikke forklare hvorfor man nå ser en økning i antall flått, men de tror at flått kan påvirke helsen hos fuglene.

Vi tror de blir stresset. Flåtten påvirker energibruken deres. Fuglene bruker mye energi på dette i en periode hvor de skulle bruke all energi på å ruge egg og fø opp unger. Vi vet også at flåtten sprer sykdom blant fuglene, sier fugleforsker Geir Wing Gabrielsen hos Norsk Polarinstitutt.

Forskerne har bare funnet flått på polarlomvi og krykkjer på Svalbard, men de tror at flåtten finnes på flere sjøfugler i Arktis.

Nyhetsklipp fra media:

Oppsiktsvekkende flått-funn på Svalbard (TV2, 06.07.2012)
Nå har flåtten kommet helt til Svalbard! (Nordlys, 08.07.2012)