Nytt isgående forskningsfartøy

Nytt isgående forskningsfartøy, som skal eies av Norsk Polarinstitutt og drives av rederiavdelingen ved Havforskningsinstituttet, ligger inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013.

Nytt isgående fartøy

Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

Brukstiden vil være fordelt mellom Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Tromsø er hjemmehavn for fartøyet. Fartøyet har isbryterklasse og utholdenhet til å kunne gjennomføre langvarige ekspedisjoner i islagte farvann hvor alle aktuelle disipliner innen marin forskning kan gjennomføres.
 
– Dette er en gledens dag for norsk forskning, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt. Polarinstituttet, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø har i flere år jobbet for å få dette til. Et isgående forskningsfartøy åpner nye muligheter for havforskning, klimaforskning og annen polarforskning både i Arktis og Antarktis. Dette gjør at Norge fortsatt vil være i front når det gjelder kunnskap om polarområdene, sier han.
 
Fartøyet skal kunne dekke eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider. Fartøyet gir mulighet til å overvåke miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis, og til å kunne drive forskning og undervisning i disse områdene på en trygg, miljøvennlig og forutsigbar måte.

Forskningsfartøyet, med isklasse Polar 10 Icebreaker klassenotasjon, har minst 50 køyeplasser, stor lastekapasitet og tilstrekkelig utholdenhet til å kunne gjennomføre tokt av inntil 6 ukers varighet i islagte farvann. Fartøyet vil bli ca. 100 m langt og 21 m bredt.

Relevante lenker

«Tromsø får nytt forskningsskip» (NRK, 19. sep 2012)