Felles norsk og japansk satsing på polarforskning

Norsk Polarinstitutt og det japanske polarinstituttet (NIPR) har i dag valgt å styrke samarbeidet innen polarforskningen i Arktis og Antarktis. Den nye avtalen (MOU) er en fornyelse av et langvarig samarbeid mellom instituttene – og ble signert i dag under det pågående norske statsbesøket i Japan.

japan

SIGNERTE SAMARBEIDSAVTALE Øverst fv. Statsminister Jens Stoltenberg, Arne Walter og forskningsdirektør Nalân Koç. Nederst fv. Kazuyuki Shiraishi og direktør Jan-Gunnar Winther.
 

– Dette er en viljeserklæring, sier direktør i Norsk Polarinstitutt Jan-Gunnar Winther. Avtalen er en felles forsterkning av klimaforskningen i Arktis, i tillegg til bedre utnyttelse av infrastruktur. I de politiske samtalene som pågår under statsbesøket har polarområdene vært sterkt fremtredende, påpeker Winther.

Det japanske polarinstituttets opptrapping av forskning tilknyttet is og klima har flere likhetstrekk med etableringen av senter for is, klima og økosystem (ICE) ved Norsk Polarinstitutt. Den parallelle satsingen har bidratt til å revidere samarbeidsavtalen – og instituttene ser for seg et samarbeid på en rekke områder.

Avtalen omfatter blant annet samarbeid innen glasiologi, forurensing i Arktis og atmosfæreforskning, sier Winther. Dette er kunnskapsoverføring i global betydning – og er med på å styrke Japans ønske om å forstå endringene i Arktis sett i sammenheng med de endringene de ser på hjemmebane, forklarer direktøren.

Norge og Japan har samarbeidet innen polarforskning både i Arktis og Antarktis gjennom mange år. Japan har stasjoner i Ny-Ålesund på Svalbard og i Dronning Maud Land i Antarktis. At rammen rundt signeringen er et statsbesøk, vil ytterligere forsterke betydningen av samarbeidet mellom de to polarinstituttene.