Satser på økt sikkerhet og mer miljøvennlig flytransport

Nylig ble det for første gang gjennomført en testflygning med et Boeing 737 fly fra Cape Town i Sør-Afrika til flystripa ved den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

fly

TESTFLYGNING Boeing 737 flyet landet på Troll Airfield den 28. november. Foto: Ken Pedersen / Norsk Polarinstitutt

menneskegruppe

FRAKTET PERSONELL Det var totalt 33 personer med på flyet, samtlige av dem skal arbeide på Troll i den kommende sommersesongen. Foto: Ken Pedersen / Norsk Polarinstitutt

fly

FØRSTE LANDING I 2005 rullet Luftforsvarets C-130 Hercules inn til parkering etter sin første landing på Troll flystripe. Foto: Norsk Polarinstitutt

mennesker på flystripe

BAGASJEHÅNDTERING Deltakere på en forskningsekspedisjon til isbremmen Fimbulisen har nylig nylig landet på Troll senhøsten 2010. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

flystripe

VEDLIKEHOLD Det er personellet på Troll som drifter og vedlikeholder aktiviteten på flystripa. Foto: Norsk Polarinstitutt

fly

BYTTES UT Det er nå ønskelig med mer moderne, sikkert og miljøvennlig alternativ til de eldre transportflyene (bildet) som har blitt benyttet til flyvningene frem til nå. Foto: Norsk Polarinstitutt

Den norske forskningsvirksomheten i Antarktis har hovedbase på den helårige Troll-stasjonen i Dronning Maud Land. Troll driftes av Norsk Polarinstitutt og er til en hver tid betjent av minimum seks personer.

Da Troll ble oppgradert og offisielt åpnet i 2005 landet også det første Herkules-flyet på den 3000 meter lange flystripa Troll Airfield. Flystripa ligger på blåisen et par kilometer fra forskingsstasjonen og er i drift i den antarktiske sommersesongen fra oktober til februar.

Sikkerhet og redusert utslipp

Testflygningen med Boeing 737-flyet ble igangsatt for å prøve ut et mer moderne, sikkert og miljøvennlig alternativ til de eldre transportflyene som har blitt benyttet til flyvningene frem til nå.

Boeing 737-flyet har mer moderne utstyr som øker sikkerheten, men som også reduserer våre fotavtrykk i Antarktis fordi dette flyet minker behovet for å frakte drivstoff inn til Troll og det i seg selv fører til mindre utslipp, sier avdelingsdirektør Øystein Mikelborg ved Norsk Polarinstitutt.

Evaluerer flighten

Flyet landet på Troll den 28. november om morgenen før det returnerte dagen etter til Cape Town. Med på flyet var personell fra Norsk Polarinstitutt som skal jobbe på Troll i den kommende sommersesongen, noen inviterte gjester og et evalueringsteam med bred bakgrunn i flyoperasjoner, totalt 33 personer.

Flyoperasjonen var meget vellykket og vi fortsetter nå det videre arbeidet med å evaluere flighten for å finne gode løsninger for miljøvennlige og sikre flygninger til/fra Troll også i framtiden, forteller operasjonleder Ken Pedersen ved Norsk Polarinstitutt.

Troll var i utgangspunktet bygd som en enkel sommerstasjon i 1990. Den første overvintringen skjedde i 2000 da Norsk Sydpolekspedisjon fikk bruke stasjonen som utgangspunkt for turen. Sørsommeren 2004–2005 ble anlegget kraftig utvidet og den første overvintringen i nystasjonen ble gjennomført.