Bouvetøya – 85 år under norsk styre

Verdens mest avsidesliggende øy, Bouvetøya, har vært 85 år under norsk styre. Jubileet blir markert med innvielse av en ny feltstasjon som skal plasseres på den værharde øya i Sørishavet.

Øystein Mikelborg

INNVIET STASJONEN Øystein Mikelborg er blant de få som har vært på Bouvetøya. Her står han foran den nye feltstasjonen som ble innviet i Tromsø i dag - og som skal sendes helt til Sørishavet neste år. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Feltstasjon som skal plasseres på Bouvetøya

TÅLER EKSTREMVÆR Stasjonen gir plass til seks personer i perioder på 2–4 måneder, og den er konstruert og innredet for å tåle tøffe værforhold. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Bouvetøya

BOUVETØYA Bouvetøya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og er det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger. Foto: Norsk Polarinstitutt

Feltarbeid på Bouvetøya

FELTARBEID Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya. Foto: Martin Biuw / Norsk Polarinstitutt

Stasjon på Bouvetøya

ØDELAGT En tidligere stasjon på Bouvetøya. Denne ble tatt av et ras for noen år siden. Foto: Norsk Polarinstitutt

Norvegia-ekspedisjonen på Bouvetøya

FØRSTE ILANDSTIGNING Den 1. desember 1927 gikk den norske «Norvegia»-ekspedisjonen i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium. Foto: Norsk Polarinstitutt

Kart over Bouvetøya

KART Kart: Norsk Polarinstitutt

Bouvetøya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og er det stedet på kloden som ligger lengst unna sivilisasjonen i alle retninger. I flere perioder har Norsk Polarinstitutt hatt forskningsstasjon på øya, men disse er etter tur blåst i stykker eller blitt tatt av ras. Nå skal en ny og godt rustet feltstasjon sendes til Bouvetøya med håp om at den kan vare lengre enn de forestående.

Sender data via satellitt

Stasjonen er utstyrt med kamera og meteorologiske sensorer som skal sende data via satellitt gjennom hele året. Energiforsyningen er basert på vindkraft som gjør det mulig å drive måleutstyr også i de lange periodene når stasjonen er ubetjent, forteller Øystein Mikelborg, avdelingsdirektør for operasjon og logistikk ved Norsk Polarinstitutt.

Risikofylt

Den nye stasjonen gir plass til seks personer i perioder på 2–4 måneder, og den er konstruert og innredet for å tåle tøffe værforhold. Øya er vanligvis innhyllet i skyer eller tykk tåke, og hele 94 % av landområdet er dekket av isbre. Det er ingen kai eller havn på øya, og folk og utstyr må fraktes dit via helikopter.

Dette er det desidert mest risikable vi jobber med på Polarinstituttet. Da ønsker vi at det skal være så gode forhold som mulig for de som oppholder seg der, understreker Mikelborg.

Forsker og overvåker bestandene

Siden midt på 1990-tallet har Norsk Polarinstitutt forsket og overvåket sel, pingviner og andre fuglearter på Bouvetøya. Øya er bebodd av opptil 70 000 pelssel, med påfølgende støy og lukt. Bestandsutviklingen av sel og pingviner gir også et godt bilde på krillbestanden, som er en viktig del av det antarktiske økosystemet. Krill er etter hvert også blitt populært innen kommersielt fiskeri, og forvaltning og forskningsvirksomheten på øya legger viktig grunnlag for retningslinjer innen fangst og kvoter for uttak av krill i Sørishavet.

Norsk territorium

Det var den 1. desember 1927 at den norske «Norvegia»-ekspedisjonen gikk i land på Bouvetøya, plantet det norske flagget og erklærte øya for norsk territorium. Dette var også den første dokumenterte ilandstigningen på øya noensinne. Ekspedisjonen foretok vitenskapelige observasjoner og kartlegging, og i havet rundt øya ble det foretatt oseanografiske observasjoner. En liten hytte ble bygd på et av de få ilandstigningsstedene. Nå, 85 år senere, skal en ny og moderne forskningsstasjon plasseres på den værharde øya for slik å videreføre forsknings- og forvaltningsarbeidet på og i området rundt Bouvetøya.