Dyrelivet på Svalbardtundraen under «klimapisken»

Våte og milde vintrer gjør livet hardt å leve for dyrene på Svalbards tundra. Regn blir til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som dyrene lever av.

Figur

OPP OG NED SAMTIDIG Antallet østmarkmus og kalv per reinsimle svinger i takt med mengden regn som faller på vinteren på Nordenskjöld Land på Svalbard. Denne figuren er fra en relatert artikkel i Biology Letters.

Rype

BESTANDSKNEKK Mildværsperioder med regn om vinteren gjør at de tre planteeterne rype (bildet), rein og markmus får en reduksjon (knekk) i bestanden som er proporsjonal med nedbørsmengden.
Foto: Nicolas Lecomte

Fjellrev

MINDRE MAT Mens bestandsknekken hos de tre planteeterne rein, østmarkmus og rype kommer helt synkront og i takt med regnværsvintrene, kommer nedgangen i fjellrevbestanden med et års forsinkelse. Forskerne tror det skyldes redusert tilgang på kadavre av rein som er en viktig matkilde for fjellreven særlig om vinteren.
Foto: Jason Roberts

Svalbardrein og svalbardrype

FRYSER TIL IS De stadig lengre og hyppige mildværsperiodene gjør at regnet fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen som planteeterne lever av. Her ser vi rein og rype beite side om side på tundraen. Foto: Nicolas Lecomte

Østmarkmus

UNIK INNSIKT Forskerne har gjennom overvåkningsserier fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag fått unik innsikt i effekten av klimavariasjoner på Svalbards dyresamfunn. Foto: Nigel Yoccoz

Økt vinterdødelighet

Manglende tilgang på næring fører til økt vinterdødelighet og dårligere ungeproduksjon. Dette gir en total bestandsreduksjon hos både svalbardrein, svalbardrype, fjellrev og østmarksmus, som er de eneste dyrene som overvintrer på Svalbards tundra.

Dette fremkommer i en ny norsk studie som publiseres i tidsskriftet Science i dag.

Påvirker hele dyresamfunnet

Resultatet er oppsiktsvekkende fordi forskningen viser hvor likt hele dyresamfunnet på tundraen blir påvirket av det milde og våte vinterklimaet.

Fire dyrearter med så vidt forskjellig kroppsstørrelse, levealder, reproduksjon og mobilitet reagerte nærmest identisk på regnværsepisodene, forteller forskerne og medforfatterne Eva Fuglei og Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt.

Mildværsperioder med regn om vinteren gjør at de tre planteeterne rype, rein og markmus får en reduksjon (knekk) i bestanden som er proporsjonal med nedbørsmengden. Årsaken er at regnet fryser til is på bakken og danner et skjold mot vegetasjonen på tundraen som disse artene lever av. 

Synkront med mildværet

Mens bestandsknekken hos de tre planteeterne kommer helt synkront og i takt med regnværsvintrene, kommer nedgangen i fjellrevbestanden med et års forsinkelse. Forskerne tror det i hovedsak skyldes redusert tilgang på kadavre av rein som er en viktig matkilde for fjellreven.

– Stor dødelighet av rein en vinter etterfølges som regel av mindre dødelighet og færre kadavre neste vinter fordi svake dyr har blitt luket ut av bestanden, forklarer Åshild Ønvik Pedersen.

Trenger langsiktig overvåkning

Forskerne har kombinert og analysert Norsk Polarinstitutt sine overvåkningsserier på rein, rype og rev helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og frem til i dag, og slik fått unik innsikt i effekten av klimavariasjoner på dyresamfunnet. De mener at studiene viser verdien av å satse på langsiktig overvåkning av dyrelivet.

– Spesielt viktig er det at flere arter overvåkes med vitenskapelig robuste metoder på samme tid og sted for å kunne dokumentere sammenhenger. Godt samarbeid mellom forskergrupper med ulik kompetanse er også viktig, understreker Eva Fuglei.

En ny og omfattende vitenskapelig plan for et Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktis Tundra (KOAT) er nylig lansert og den skal omfatte overvåkning av alle ledd i næringskjedene – fra planter til rovdyr. KOAT ledes av professor Rolf A. Ims ved Universitetet i Tromsø.

Science-studiet ble til i samarbeid mellom forskere fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk Polarinstitutt.

Referanser: 

«Climate Events Synchronize the Dynamics of a Resident Vertebrate Community in the High Arctic» -  Science

«Congruent responses to weather variability in high arctic herbivores» - Biology Letters