Navnekonkurranse for Norges nye isgående forskningsskip

Norges nye forskningsskip er i støpeskjeen. Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø inviterer til navnekonkurranse. Lytt til Norgesglasset og send inn ditt forslag.

Det nye isgående forskningsfartøyet

Det nye isgående forskningsfartøyet blir en viktig videreføring av stolte norske forskningstradisjoner i Arktis. Illustrasjon: Rolls Royce Marine (RRM)

Om konkurransen

Konkurransen er åpen for alle. Her er en flott mulighet til å være kreativ og finne et navn som passer for Norges første nybygde isgående forskningsskip på hundre år.

Navnet må sendes til Norgesglasset via SMS mandag 1. april eller tirsdag 2. april. Programmet sendes på NRK P1 mellom kl. 1205 og 1400.

Det må gis en kort begrunnelse for valget. Vinneren med ledsager får invitasjon til å være med på dåpen av skipet.

Konkurransen er nå avsluttet

Det er kommet over 1000 navneforslag via Norgesglasset. Vinneren vil bli annonsert på våre nettsider og på Norgesglasset innen april.